Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych

Przedmiot:

Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU
ul. Sieradzka 29
60-163 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 868 52 72, fax 61 868 56 60, Tel. 61-86-304-40
administracja@wodr.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 868 52 72, f
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli
obiektów budowlanych w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w:
1. PZDR Nr 2 z siedzibą w Sielinku w powiecie nowotomyskim,
2. PZDR Nr 3 z siedzibą w Gołaszynie w powiecie rawickim,
3. PZDR Nr 7 z siedzibą w Marszewie w powiecie pleszewskim,
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane.
2. Przegląd techniczny obejmuje wszystkie obiekty budowlane (wg załącznika nr 1)
co do których występują wymogi prawa budowlanego zgodnie z art. 62 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane, położonych na posesjach: w PZDR
Gołaszyn (Gołaszyn 60, 63-940 Bojanowo), PZDR Marszew (Marszew 25, 63-
300 Pleszew), PZDR Sielinko (Sielinko, Ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica)
3. Przegląd stanu technicznego obiektu budowlanego polega na przeprowadzeniu:
3.1 Kontroli okresowej sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku,
budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i
niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
3.2 Kontroli okresowej sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń
służących ochronie środowiska.
4. Inne Wymagania:
1. Przeglądy półroczne zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane wymagają bezzwłocznego pisemnego zawiadomienia właściwego
Organu o przeprowadzonej kontroli,
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów w dwóch
egzemplarzach w formie papierowej, jednej elektronicznej (płyta CD)
zawierających ocenę stanu technicznego obiektu budowlanego, wpisania
powierzchni użytkowej i powierzchni zabudowy każdego obiektu wraz z
zaleceniami napraw elementów budynków i wpisania terminu przeprowadzenia
kolejnej kontroli budynku,
3. Umowa z Wykonawcą będzie obowiązywać od dnia jej podpisania,
4. Realizacja usługi od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 roku,
5. Dokumenty: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy,
6. Zaświadczenie/decyzja o posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych do
wykonywania ww. czynności lub kserokopii poświadczonej z oryginałem przez
osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

Dokument nr: AG.230.81.2021

Składanie ofert:
1. Oferta cenowa powinna zostać złożona w formie pisemnej:
? drogą pocztową lub
? drogą elektroniczną na mail: administracja@wodr.poznan.pl lub
? osobiście w siedzibie Zamawiającego : Ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań, III p.
Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2021
roku do godz. 10;00

Wymagania:
2. Cena musi obejmować wszystkie koszty zamówienia
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
4. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena bmtto
5. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom
6. Oferta powinna zawierać akceptację projektu umowy.
V. INFORMACJE:
1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawców,
poprzez informację na stronie internetowej www.wodr.poznan.pl
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu
zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
VII. INNE
1. Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty
przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru
żadnej z ofert.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:
Regina Wójcik, Tel. 61-86-304-40, e-mail: regina.wojcik@wodr.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.