Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP I DOSTAWA PŁUGA DO ODŚNIEŻANIA

Przedmiot:

ZAKUP I DOSTAWA PŁUGA DO ODŚNIEŻANIA

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
powiat: piotrkowski
fax: (44) 61-63-960 tel. (44) 61-63-961, tel. 044 61-63-973.
przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wola Krzysztoporska
Wadium: ---
Nr telefonu: fax: (44) 61-63-960
Termin składania ofert: 2021-09-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot i zakres zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa pługa do odśnieżania (strzałkowy-łamany),
spełniającego niżej wymienione parametry techniczne:
a) Produkt fabrycznie nowy, nie starszy niż 2020 rok;
b) Wykonany ze stali;
c) Sposób mocowania: zawieszenie wahliwe, TUZ kat. II;
d) Szerokość robocza min. 290 em;
e) Ilość pozycji roboczych: 4;
f) Listwy zgarniające: gumowe;
g) Amortyzacja listwy zgarniającej: na sprężynach;
h) Sterowanie: elektrohydrauliczne z nośnika;
i) Zasilanie hydrauliczne: 16-20 MPa;
j) Zasilanie elektryczne!: 12V;
k) Oświetlenie obrysowe;
l) Prędkość robocza: 10 km/h;
m) Ślizgi lubkoła podporowe;
n) Masa: max 1000 kg;
o) Znak bezpieczeństwa CE.
2.2. Wyżej wymienione sprzęt musi współpracować z ciągnikiem Zamawiającego - FARMTRAC 9120
DTN typ 2T.
2.3. Zamówienie obejmuje również: przeprowadzenie dla pracowników Zamawiającego szkolenia
z montażu i obsługi pługa.

Dokument nr: ZFP.271.2.67.2021

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2021 r. o godz. 12:20 w pok. nr 5 Urzędu Gminy Wola
Krzysztoporska.

Składanie ofert:
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 08.09.2021 r. do godz. 12:00
- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 11)
- pocztą
- faksem na nr (44) 61-63-960
- elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl

Miejsce i termin realizacji:
2.4. Miejsce dostawy:
adres: Ul. Cmentarna 22, 97-371 Wola Krzysztoporska (baza Urzędu Gminy)
O planowanym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Referat Budownictwa i Nieruchomości
Urzędu Gminy, pok. nr 6, tel. 044 61-63-973.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych netto.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
nr 153/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień
publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.
2.5. Gwarancja: 12 miesięcy, rękojmia za wady fizyczne: 24 miesiące.
4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
oraz protokołu odbioru, podpisanego przez strony umowy i potwierdzającego, że zamówienie zostało
zrealizowane.
Oferta powinna zawierać opis - ZAKUP I DOSTAWA PŁUGA DO ODŚNIEŻANIA
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszego
postępowania.
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - waga 100%.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
1) Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia
umowy/umów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części zamówienia.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania.

Kontakt:
5) Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Paweł Szulc - tel. (44) 61-63-973.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.