Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
424z dziś
4851z ostatnich 7 dni
19877z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd techniczny i konserwacyjny kotła gazowego

Przedmiot:

Przegląd techniczny i konserwacyjny kotła gazowego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 503-122-332
robert.draczynski@imgw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 503-122-332
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Przegląd techniczny i konserwacyjny kotła gazowego De Dietrich typu MCR3 Plus 35S w obiekcie IMGW-PIB w Mławie
Zakres czynności obejmuje w szczególności:
o sprawdzenie połączeń elektrycznych kotła,
o sprawdzenie automatyki kotła,
o sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych kotła,
o czyszczenie kotła,
o sprawdzenie zabezpieczeń kotła, ogranicznika temperatury STB,
o sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
o regulacja kotła i palnika,
o analiza spalin,
o inne - wynikające z zaleceń producenta i DTR urządzenia.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13 września 2021 r. na adres e-mail:
robert.draczynski@imgw.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Wykonawcę.
Miejsce wykonania usługi:
Stacja Meteorologiczna Mława, Ul. Szreńska 14, 06-500 Mława

Wymagania:
Kryteria oceny oferty:
cena (waga 100 %)
Inne istotne warunki zamówienia:
Przegląd należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami z odpowiednimi kwalifikacjami, zdolnymi do świadczenia wykonania usługi opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę oferty netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu
zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: koszty zakupu materiałów , robocizny,
transportu, innych niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówienia, a także zysk
Wykonawcy oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonaną usługę nie będzie podlegała waloryzacji.
Płatność faktury:
Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury,
po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
Zamawiający udzieli zamówienia na usługę opisaną w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy,
który zaoferuje najniższą cenę usługi. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej
winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: pan Robert Draczyński, tel. 503-122-332,
e-mail: robert.draczynski@imgw.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.