Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa generatorów

Przedmiot:

Dostawa generatorów

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
powiat: Lublin
tel/ fax: +48 81 537 51 79
m.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel/ fax: +48 81 537
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
,,DOSTAWA generatorów"
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatorów (2 szt.) do UMCS.
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

CPV: 38500000-0

Dokument nr: PU/46-2021/DZP-a

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert:
1) Ofertę Wykonawca składa w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl w terminie do dnia 10.09.2021 r., do godz. 11:00.
2) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.
5. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem ,,Formularza oferty", stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
2) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl
3) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
4) Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk ,,Załóż konto". Sposób rejestracji znajduje się w zakładce ,,Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP", dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning
5) Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
6) Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany odpowiednim podpisem elektronicznym przez upoważnione osoby.
7) Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (z uwagi na szyfrowanie ofert brak jest możliwości edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje się na stronę, wyszukuje dane postępowanie a następnie po przejściu do zakładki ,,Oferta", wycofuje ją przy pomocy przycisku ,,Wycofaj ofertę". Wykonawca po wycofaniu oferty ma możliwość ponownego złożenia oferty. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w ,,Instrukcji obsługi Portalu e- Usług SmartPZP". Po upływie terminu do składania ofert, Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
8) Szczegółowy sposób składania oferty znajduje się w zakładce ,,Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP", dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning
9) Za datę wpływu ofert, oświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Cena brutto podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
8. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty jest cena 100% (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
10. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na Platformie SmartPZP.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
12. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu:
Małgorzata Szlachetka, tel.81 537 51 79,
e-mail: m.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.