Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
496z dziś
4923z ostatnich 7 dni
19949z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana wkładu kominowego

Przedmiot:

Wymiana wkładu kominowego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
powiat: Warszawa
robert.draczynski@imgw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Wymiana wkładu kominowego w budynku IMGW-PIB w Nowym Trzepowie k. Płocka
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Usunięcie starego wkładu kominowego z przewodu spalinowego kotła olejowego CO z wykuciem otworów pomocniczych.
2. Montaż nowego wkładu kominowego kwasoodpornego o średnicy 120 mm + materiały pomocnicze i montażowe.
3. Podłączenie kotła olejowego z przewodem kominowym.
4. Uprzątnięcie terenu, wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
5. Wystawienie opinii po wykonaniu usługi.

Składanie ofert:
Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13 września 2021 r. na adres e-mail:
robert.draczynski@imgw.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy/zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Miejsce wykonania usługi:
Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna Płock, Nowe Trzepowo 56, 09-402 Płock.

Wymagania:
Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami z odpowiednimi uprawnieniami, zdolnymi do świadczenia wykonania roboty budowlanej, opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się do realizacji roboty budowlanej z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu na czas wykonania roboty budowlanej zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę oferty netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu
zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: materiałów, robocizny, transportu,
innych niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówienia, a także zysk Wykonawcy oraz
wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonaną usługę nie będzie podlegała waloryzacji.
Warunki gwarancji:
60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej
winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
cena (waga 100 %)
Płatność faktury:
Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury,
po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: Pan Paweł Gołubowski,
tel. (24) 262-33-73 lub 503-199-073, e-mail pawel.golubowski@imgw.pl oraz Pan Robert Draczyński,
tel. 503-122-332, e-mail: robert.draczynski@imgw.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.