Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
650z dziś
5076z ostatnich 7 dni
20103z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Rozbiórka budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel
powiat: stargardzki
Tel. +48 91 56 22 001; 161 Fax. +48 91 56 22 076, tel. 91-5622024 wew. 115
tkozan@chociwel.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Chociwel
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 91 56 22 00
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Chociwel Ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel
działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia ł1.09.2019r.
zaprasza do udziału w postępowaniu
o wartości poniżej 130.000 zł.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr geodezyjny 17 obręb 1
miasta Chociwel na podstawie wydanej decyzji Starosty Stargardzkiego nr 743/2021 z dnia
12.07.2021 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę.
2. Przedmiot zlecenia:
Opis stanu istniejącego budynku:
Budynek wybudowany w latach 40-tych XX wieku w konstrukcji murowano drewnianej. Jest
to budynek niepodpiwniczony posiadający strych nieużytkowy, z dachem płaskim pokrytym
papą. Wyposażony w instalacje elektryczną, wodnokanalizacyjną, instalację c.o - instalacje są
niesprawne.
Dane techniczne przeznaczonego do rozbiórki budynku:
1. powierzchnia użytkowa 44,50 m2,
2. fundamenty z kamienia polnego,
3. ściany parteru murowane z cegły pełnej dostawione do ściany budynku na działce
ewidencyjnej o numerze 18 wykończone styropianem,
4. ściany poddasza z płyty drewnopodobnej,
5. strop nad parterem konstrukcji drewnianej - stan nie zapewniający bezpieczeństwa
konstrukcyjnego,
6. dach konstrukcji drewnianej jednospadowy pokryty papą widoczne przecieki
skorodowane belki,
3. Etapy prac rozbiórkowych:
1. Wygrodzenie terenu rozbiórki.
2. Usunięcie pokrycia z dachu składającego się z papy i deskowania.
3. Rozebranie konstrukcji drewnianej dachu.
4. Rozebranie stropu drewnianego.
5. Rozebranie ścian murowanych z cegły pełnej gr 25 cm.
6. Likwidacja okien i drzwi.
7. Rozbiórka fundamentów - należy zastosować środki ostrożności aby nie naruszyć
przyłącza kanalizacyjnego przebiegającego pod budynkiem planowanym do rozbiórki.
8. Usunięcie gruzu porozbiórkowego na tymczasowe miejsce składowania oraz jego
alternatywne wykorzystanie. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane
w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z rozbiórki.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w
sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 112 póz. 1206). Opady, które będą mogły
podlegać dalszemu wykorzystaniu Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na
własny rachunek.
9. Wyrównanie terenu rozbiórki.
10. Uprzątnięcie terenu rozbiórki.
4. Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych:
Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być
wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego, elementów drewnianych, placami
manewrowymi dla maszyn załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu
i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. Takie warunki wygrodzenie
taśmą budowlaną w kolorze czerwonobiałym, mocowaną na słupkach stalowych,
rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 cm na
całym obwodzie terenu wygrodzonego. Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować
tablicami ostrzegawczymi.
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonane z należytą ostrożnością aby nie naruszyć
konstrukcji budynku gospodarczego przylegającego do budynku planowanego do rozbiórki.

Dokument nr: ZPU.271.3.33.2021.T.K.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. 4 w terminie do
dnia 14 września 2021 r. do godz. 11;00 lub drogą elektroniczną na adres
tkozan@chociwel.pl

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2021 roku.

Wymagania:
5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1. Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie
w wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe.
2. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie
przy tego typu pracach - podmiot wykonujący rozbiórkę zobowiązany jest do
wyznaczenia kierownika rozbiórki, posiadającego stosowne uprawnienia.
3. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym
stanowisku.
7. Kryteria wyboru oferty:
a) cena -100%.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału
w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu
oraz określi najniższą cenę.
W przypadku
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

Kontakt:
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pani Sylwia Rusin pokój
nr 15; tel. 91-5622024 wew. 115 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.