Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o
Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański
powiat: Nowodworski
48 55 2460270
inwestycje@cwz.pomorskie.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68051
Województwo: pomorskie
Miasto: Nowy Dwór Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: 48 55 2460270
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo - Stawiec w ramach projektu ,,Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim" etap I
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.11.03.00-22-0001/15 - Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim" - etap I

Część 1
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Budżet

48000,00 PLN
Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych dot. Projektu: ,,Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim" - etap I w zakresie budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo-Stawiec, które będą prowadzone na odcinku Lubieszewo do miejscowości Stawiec.
Zakres robót budowlanych jest następujący:
? budowa sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 50-315 PE. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wodociągu od przyłącza wodociągowego NWZ21 do przyłącza wodociągowego NWZ26 łącznie z budową tych przyłączy oraz wszystkich elementów wodociągu pomiędzy tymi przyłączami.
- unieczynnienie istniejącej azbestocementowej sieci wodociągowej;
- wybudowanie i podłączenie przyłączy wodociągowych w zakresie średnic DN 40-100 PE z unieczynnieniem istniejących.

CPV: 71247000-1, 71248000-8, 71631300-3

Dokument nr: 2021-12725-68051

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-14

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
nowodworski
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miejscowość
Lubieszewo
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
nowodworski
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miejscowość
Stawiec

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy z tytułu niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności siły wyższej, które powstały po dacie powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania lub po dacie, od której umowa obowiązuje.
2. Wyrażenie ,,siła wyższa" oznacza w niniejszej umowie niezależne od woli stron losowe zdarzenia zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania najwyższej należytej staranności, w szczególności takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia np. pandemia COVID-19, które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji.
3. W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej przewidzianych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
? Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wymaga się wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
o jedną osobą posiadającą:
? kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci wodociągowych wraz z przynależnością do odpowiedniej Izby Zawodowej (zgodnie z art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane);
? doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej 2 razy funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę, lub rozbudowę, lub remont wodociągu w tym przynajmniej jedną wykonaną metodą bezwykopową.
Warunek może zostać spełniony łącznie przez jedną osobę.
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień do prowadzenia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz referencji, protokołów odbioru robót/ usług lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-07
Data ostatniej zmiany
2021-09-07

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena - 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Konrad Wiśniewski
tel.: 48 55 2460270
e-mail: inwestycje@cwz.pomorskie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.