Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa boiska

Przedmiot:

Przebudowa boiska

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Barczewie
Placu Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
powiat: olsztyński
tel. 89 514 84 39 fax 89 514 85 62
janusz.sturlis@barczewo.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/504933
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Barczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 514 84 39 fa
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BI.271.137.2021.JS ,,Przebudowa boiska w Ramsowie"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość / Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz Plik
1 ,,Przebudowa boiska w Ramsowie" Przedmiot zamówienia obejmuje ,,Przebudowa boiska w Ramsowie" w lokalizacji wskazanej na załączniku nr 4 i nr 5, działka nr 123/1obręb Ramsowo gm. Barczewo. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego zawarte są w treści Zapytania ofertowego. 1 szt. 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN EUR -

Dokument nr: ID 504933, BI.271.137.2021.JS

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/504933
Termin:
Zamieszczenia : 07-09-2021 14:13:00
Składania : 14-09-2021 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/504933

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Znak sprawy: BI.271.137.2021.JS
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
1. ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu i na rzecz Gminy Barczewo z siedzibą
przy Placu Ratuszowym 1, 11 - 010 Barczewo, REGON: 510743574, NIP: 739-38-44-890
Telefon: (89) 514 84 39, Faks: (89) 514 85 62
Adres e - mail: janusz.sturlis@barczewo.pl
Strona internetowa: www.barczewo.bip.net.pl
Godziny urzędowania: Poniedziałek 800 - 1600 , Wtorek - Piątek 700 - 1500
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto 0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Warunki zawarte w projekcie umowy - Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 Warunki udziału w postępowaniu - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił następujące warunki: 5.1 Wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie usług objętych niniejszym zapytaniem. Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną będącą przedmiotem niniejszego zapytania lub podobnych (tj. zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie boiska trawiastego). 5.2 Dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że do wykonania przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo Budowlane. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1) wykaz wykonanych robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania; 2) oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3; (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 2 - Wyk [...].doc
Załącznik nr 3 - Ośw [...].doc

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Edyta Olszewska
Urząd Miejski w Barczewie
Placu Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.