Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi sprzątania nieruchomości

Przedmiot:

Usługi sprzątania nieruchomości

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja PESTka w Kielcach
Ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20
25-431 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41341 74 96
biuro@fundacjapestka.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41341 74 96
Termin składania ofert: 2021-09-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi: Usługi sprzątania nieruchomości przy Ul. Wojska Polskiego 52 w Kielcach.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na utrzymaniu w czystości budynku, otoczenia przyległego do budynku, utrzymanie zimowe ciągów pieszych oraz parkingu.
Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą przy użyciu urządzeń, narzędzi, materiałów i środków czystości Wykonawcy.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Europejskiego w ramach Działania 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
2. Warunki zamówienia:
2.1. Zamówienie obejmuje sprzątanie budynku w godz.ch pracy tj. 8-16,
2.2. Dane obiektu:
- parter budynku
- przyziemie/podpiwniczenie budynku
- części wspólne piętra 1 i 2
- klatka schodowa
- sanitariaty - 6 szt
- pomieszczenie socjalne (1 szt na parterze)
- okna na poziomie parteru i podpiwniczenia oraz część z kondygnacji 1 i 2 piętra,
- teren wokół budynku, w tym parking i dojazd na parking.
W celu prawidłowego skalkulowania przedmiotu zamówienia Wykonawca może dokonać wizji obiektu po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym. Tel do umówienia: 41341 74 96
2.3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: Czynności wykonywane 1 raz w tygodniu:
a) opróżnianie koszy ze śmieci (w miarę potrzeb mycie), wynoszenie śmieci do koszy zewnętrznych w opakowaniach foliowych. Worki zapewnia Zamawiający.
b) w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych:
- mycie na mokro i dezynfekcja zlewozmywaków (umywalek) oraz przylegającej glazury, usuwanie nalotów kamienia
- mycie na mokro i dezynfekcja sedesów, przylegającej glazury i innego wyposażenia (lustra, szafki umywalkowe, szczotki do WC, podajniki na ręczniki papierowe),
- mycie mebli i urządzeń kuchennych tj: mikrofala, ekspres do kawy,
- mycie kubków i talerzy,
- zamiatanie/odkurzanie i mycie podłogi
- mycie półek w lodówce
c) w pomieszczeniach biurowych: zamiatanie/odkurzanie i mycie na mokro podłóg,
d) w salach spotkań: wycieranie kurzu z szafek, parapetów, mycie stołów, podłóg i listew przypodłogowych, zamiatanie/odkurzanie i mycie na mokro podłóg,
e) sprzątanie klatki schodowej, części wspólnych oraz wejścia do budynku: zamiatanie/odkurzanie i mycie podłóg, mycie drzwi wewnętrznych oraz wejściowych, mycie balustrad
Czynności wykonywane okresowo:
a) prace wewnątrz budynku:
- w salach konferencyjnych: przecieranie kurzu z tapicerki min. 1 raz w miesiącu
- mycie lodówki (po uprzednim rozmrożeniu i usunięciu produktów przez Zleceniodawcę) - 2 razy w roku
- mycie okien na poziomie parteru i w podpiwniczeniu w miesiącu IV, VI, VIII, X, XII (Uwagi: W m-cu XII tylko od strony wewnętrznej)
b) prace na terenie zewnętrznym:
- usuwanie chwastów raz na 2 miesiące w sezonie wiosna-jesień (w m-cu IV, VI, VIII, X)
- w sezonie zimowym: odśnieżanie ciągów komunikacyjnych i parkingu codziennie w dni robocze do godz. 8.00 oraz w miarę potrzeb podjazdu dla niepełnosprawnych
Piasek potrzebny do posypywania terenu wokół budynku w czasie zimowym zapewnia Wykonawca. Zamawiający wyznaczy miejsce do przechowywania piasku na terenie obiektu.
Opcjonalnie na zlecenie:
- koszenie trawnika
- przycięcie róży
3. Pozostałe warunki zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest świadczenie usług czystości:
a) za pomocą osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu tego typu czynności, w liczbie gwarantującej wysoką jakość świadczonych usług.
b) przy użyciu dobrej jakości środków czyszcząco-dezynfekujących, artykułów czystości, artykułów
higieniczno-sanitarnych
d) przy użyciu własnych urządzeń i sprzętu.
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz wedle swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, współdziałając na bieżąco z Zamawiającym. Powyższe Zobowiązanie odnosi się zarówno do kwestii doboru przez Wykonawcę personelu sprzątającego jak również sprzętu, materiałów oraz środków czystości. 4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami BHP i ppoż, obowiązującymi w tym zakresie.

Dokument nr: l/RR/2021/KOOWES/PESTka

Składanie ofert:
IV. Miejsce oraz termin składania ofert
1.Ofertę należy złożyć osobiście w Fundacji PEStka, Ul. Targowa 18 pok. 925. do dnia 8.09.2021r. do godz. 16.00. lub drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjapestka.pl
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 10.09.2021 r. na czas nieokreślony

Wymagania:
III. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
V. Kryterium oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Cena -100%

Kontakt:
5. Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: Anna Mikołajczyk, tel. 41341 74 96,
biuro@fundacjapestka.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.