Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa mobilnej stacji monitoringu powietrza

Przedmiot:

Dostawa mobilnej stacji monitoringu powietrza

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego
ul. Półłanki 76E
30-740 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 257 00 44, 608421899
klrp@gios.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 257 00 44, 6
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zaprasza do składania
ofert na:
Zakup urządzeń pomiarowo-badawczych na potrzeby KLRP - Część 3 Zakup
mobilnej stacji monitoringu powietrza
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia
Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Krajowego Laboratorium
Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska (dalej: KLRP) w stację mobilną niezbędną do
realizacji badań i pomiarów wykonywanych do celów Państwowego
Monitoringu Środowiska, o wymaganym poziomie jakości danych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej stacji monitoringu powietrza.
Dodatkowo zamówienie obejmuje: instalację mobilnej stacji do monitoringu
powietrza, materiały eksploatacyjne, prezentację działania, szkolenia
w zakresie obsługi.
Ilość Ogólny opis przedmiotu zamówienia CPV
Część 3 Zakup mobilnej stacji monitoringu powietrza
1 szt. Mobilna stacja monitoringu powietrza składająca się z: - mobilnego kontenera pomiarowego - dataloggera 44211100-3 32580000-2
wraz z uruchomieniem, demonstracją poprawności pracy i przeszkoleniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie będzie realizowane dla Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska. Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na koszt własny oraz
instalacja urządzeń w siedzibie KLRP - Ul. Półłanki 76E, Kraków.
Wykonawca musi uruchomić i przetestować stację mobilną oraz
zademonstrować Zamawiającemu pełną sprawność dostarczonej stacji
mobilnej.
Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu instalacji,
uruchomieniu stacji mobilnej, zademonstrowaniu prawidłowej pracy oraz
przeprowadzeniu szkolenia.
Wraz z dostawą dostarczone zostaną materiały eksploatacyjne zalecane przez
producenta w ilościach zapewniających poprawną pracę urządzeń przez
okres trwania gwarancji oraz dodatkowo wymienione w tabeli Nr 2.
Tabela 1. Wymagania ogólne dla mobilnego laboratorium do monitoringu powietrza
Opis Wymagania minimalne
Dokumentacja W dniu dostarczenia mobilnej stacji monitoringu powietrza Wykonawca przekaże Zamawiającemu następującą dokumentację: - pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą: instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy. - cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc(x) - kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej.
DOSTAWA i uruchomienie (instalacja, podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności pracy) DOSTAWA mobilnej stacji monitoringu powietrza - wraz z montażem i instalacją oraz demonstracją poprawności pracy w terminie do dnia 25 listopada 2021 r. do Zamawiającego, skorelowana z realizacją szkolenia instalacyjnego.
Wykonawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu mobilnej stacji monitoringu powietrza. Wykonawca skonfiguruje i podłączy dostarczony datalogger do serwera CAS oraz oprogramowania
Zamawiającego.
Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska.
Szkolenie instalacyjne i jego zakres Przeprowadzenie szkolenia przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy mobilnej stacji monitoringu powietrza w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (wymiar nie mniej niż 4 godz.) dla przynajmniej 2 pracowników Zamawiającego. Szkolenie musi zawierać przynajmniej obsługę techniczną mobilnej stacji monitoringu powietrza, omówienie instalacji elektrycznej kontenera, obsługę klimatyzatora i automatycznego układu sterowania regulacji temperatury wewnątrz kontenera, procedurę instalacji i uruchamiania mobilnego laboratorium do monitoringu powietrza, rozpoznawanie awarii. Instalacja mobilnej stacji monitoringu powietrza - musi być dokonana jako część programu szkolenia, tak, aby umożliwić nabycie bezpośredniego doświadczenia w technikach instalacji.
Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla mobilnej stacji monitoringu powietrza.
Mobilny kontener pomiarowy
Opis Warunki minimalne
Ogólne Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej. Rok produkcji: 2021 r. Kontener dostosowany do transportu na przyczepce o dmc 750 kg, będącej na wyposażeniu KLRP.
Wymiary Szerokość zewnętrzna: 1,20 m ? 0,05 m Długość zewnętrzna: 2,10 m ? 0,10 m Wysokość zewnętrzna: 1,70 m ? 0,10 m
Instalacja elektryczna Instalacja elektryczna trójfazowa typu TN-C-S: wyłącznik różnicowo prądowy; zabezpieczenia obwodów poprzez zabezpieczenia nadmiarowo - prądowe; system automatycznie rozłączający zasilanie urządzeń pomiarowych w przypadku przekroczenia wewnątrz kontenera temperatur progowych zadanych przez użytkownika; oświetlenie ledowe rozmieszczone równomiernie z włącznikiem bezpośrednio przy drzwiach; min. 8 gniazd wewnątrz kontenera rozłożonych w części posadowienia aparatury pomiarowej; osobne obwody dla: o aparatury pomiarowej, o instalacji ogrzewania i klimatyzacji, o gniazd wewnętrznych, o oświetlenia, o instalacji alarmowej; uziemienie kontenera. Wszystkie elementy instalacji zgodne z polskimi przepisami i standardami. Podpięcie zasilania poprzez kabel trójfazowy zakończony wtyczką 16A. Możliwość podpięcia kontenera poprzez kabel jednofazowy (możliwość podpięcia klimatyzacji i aparatury pomiarowej na 2 przedłużaczach jednofazowych).
Konstrukcja
Konstrukcja kontenera stalowa, samonośna, ocynkowana, skręcana z profili,
wyposażona w 4 uchwyty stalowe, skręcone z konstrukcją nośną kontenera,
umieszczone w górnych narożnikach kontenera, do przenoszenia kontenera przy
pomocy dźwigu.
Nogi/podpory umożliwiające posadowienie i wypoziomowanie kontenera po zdjęciu
go z przyczepki. Nogi/podpory z regulowaną wysokością, umożliwiające operatorowi
stacji podniesienie kontenera na wys. min 60 em, mocowane do kontenera
w regulowanych wysięgnikach. Rozstaw nóg/podpór po rozłożeniu min
175 cm umożliwiający wyjechanie przyczepki spod rozłożonego kontenera. (System
nóg/podpór umożliwiający łatwy montaż i demontaż kontenera na przyczepce, bez
konieczności użycia dodatkowego sprzętu (np. dźwigu)).
Ściany i dach wypełnione min. 60 mm materiałem termoizolacyjnym (wełną
mineralną lub styropianem). Dach i ściany malowane na biało (wewnątrz i na
zewnątrz).
Podłoga izolowana od spodu, materiałem o grubości min. 60 mm. Od wewnątrz
wykładzina PCV antyelektrostatyczna pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości.
Konstrukcja kontenerów winna być wodoszczelna i pyłoszczelna.
Kontener ma być dostarczony w całości.
Dostęp do kontenera przez drzwi zamontowane w przedniej i bocznej lub tylnej
ścianie:
Zapewniony dostęp z 2 stron
Stalowe, ocieplone w kolorze białym.
Po dwa zamki patentowe
Daszek osłonowy nad drzwiami
Funkcjonalność
1) Klimatyzator pozwalający na regulację temperatury +/- 2°C, utrzymujący
temperaturę wewnątrz kontenera na poziomie 21 °C, o wydajności chłodzenia min.
2,4 kW. Żaden element klimatyzatora nie może wystawać poza obręb bocznych
krawędzi (dłuższych ścian) kontenera. Nie dopuszcza się montażu elementów
klimatyzatora na dachu kontenera. Jeśli ma zastosowanie - do jednostki
zewnętrznej klimatyzatora dedykowany pokrowiec, pozwalający na osłonięcie
klimatyzatora przed warunkami zewnętrznymi na czas transportu kontenera.
2) Grzejnik elektryczny o mocy min 2kW sterowany z jednego sterownika
z klimatyzatorem - zainstalowany na ścianie wewnątrz kontenera. Zintegrowana
instalacja automatycznego grzania i klimatyzacji pozwalająca na ogrzewanie
i chłodzenie kontenera przy temperaturach zewnętrznych od -35°C do +40°C.
Osłonięte szczeliny wentylacyjne pozwalające na swobodną wymianę powietrza.
3) Alarm antywłamaniowy z sygnalizacją otwarcia drzwi (dołączona uproszczona
instrukcja programowania).
4) Kable min. 20 m do zasilania kontenera (1szt. trójfazowy 16A, 1 szt. jednofazowego)
zwijane na bęben.
5) Przejściówka zasilania trójfazowego 16A (gniazdo) na 32A (wtyczka).
6) Zamontowane przepusty w dachu:
o i szt. dla analizatora pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 MetOne BAM 1020, o 1 szt. dla analizatora pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 EDM Grimm 180, o 1 szt. dla analizatora pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 Envea MP101M o 1 szt. dla analizatora pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 Fidas 200 Wszystkie przepusty wyposażone w szczelne zaślepki na czas transportu lub gdy przepusty nie sq wykorzystywane. Przepusty rozłożone i umiejscowione w ten sposób, aby umożliwić poprawną prace czterech pyłomierzy w tym samym czasie, dopasowane do półek umieszczonych w środku. 7) W środku kontenera zainstalowane półki pozwalające na umieszczenie w kontenerze 4 sztuk analizatorów do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 (wymienionych w punkcie 6) oraz dataloggera. 8) Gaśnica C02 - minimum 2 kg, zainstalowana max 30 cm od drzwi 9) W kontenerze zamontowany licznik poboru energii wskazujący ilość energii pobieranej przez pracujące urządzenia.
Przystosowanie do przyczepki jednoosiowej o dmc 750 kg - Rozłożenie masy kontenera na przyczepce pozwalające na stabilne pozostawienie przyczepki bez samochodu. - Zaczepy/mocowania zapewniające bezpieczne i pewne przytwierdzenie kontenera do przyczepki na czas transportu. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego i obejrzenia przyczepki: Kraków Ul. Półłanki 76E
Dałaloaaer
Opis Wymagania minimalne
Ogólne Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej. Rok produkcji: 2021 r.
Współpraca Datalagger w pełni współpracujący z systemami zbierania danych (CAS) z oprogramowaniem ENVIRO. Dostarczony datalogger spełniać musi wszystkie funkcje wymagane do obsługi systemu zbierania danych do wyżej wymienionego systemu, w tym przede wszystkim: zbieranie wszystkich danych i parametrów pracy wytwarzanych przez analizatory i poborniki pyłowe, komunikację i eksport danych na serwer CAS, eksport dodatkowych danych z systemów monitorujących warunki w kontenerze
Wejścia/wyjścia - min. 2 porty Ethernet LAN (dopuszczalne zastosowanie zewnętrznego rozdzielacza) - min. 4 portów szeregowych RS232 (w tym 1 szt. z dodatkową obsługą 1-wire)
Zasilanie 230 V 50 Hz

Funkcjonalność
- wykonanie w obudowie umożliwiającej instalację w standardowym stojaku typu
rock 19",
- obsługa zewnętrznego modemo-routera GPRS-HSPA z Ethernet/WiFi,
- możliwość podpięcia do sieci lokalnej portem Ethernet oraz poprzez wykorzystanie
lokalnej sieci WiFi,
- dostępne protokoły komunikacyjne, minimum: Modbus, Bayern Hessen. LUFFT,
Grimm, Airmotec, API Comm, AK (Thermo),API Comm, API Protocol, BAMTerm, BH-
Protocol 8M, Environnement, FAG, Horiba Protocol, Luft UMB, MCZ Protocol,Metek,
ML (Monitor Labs), MODĘ 4 (Extended Environnement), Synspec Protocol, Synspec
ASCII, TEI (Thermo Environnement Instruments), Thermo C-Link, Teledyne-API, Vaisala
MAWS, 1 Wire., SDI-12,
- oprogramowanie dedykowane obsługiwane przez stronę www lub przez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze przenośnym. Możliwość zdalnego
podglądu danych bieżących, pobrania danych oraz eksportu do arkusza
kalkulacyjnego,
- możliwość programowania agregacji danych min. średnie 1 min, 10 min, 30 min, 60
min,
- możliwość zapisu i przechowywania danych przez okres min 2 miesięcy.

CPV: 44211100-3 32580000-2

Dokument nr: KLRP-220/10/2021

Składanie ofert:
5. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 14.09.2021 r. do godz. 14;00.
6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
Ofertę należy składać wg załączonego wzoru formularza ofertowego
(załącznik nr 1).
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy przesłać w formie
elektronicznej na adres e-mail: klrp@gios.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 25 listopada
2021 r.
4. Miejsce realizacji zamówienia:
DOSTAWA do siedziby KLRP: Ul. Półłanki 76E, 30-740 Kraków

Wymagania:
Gwarancja - Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (robocizna i części zamienne). - Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania.
Opis Wymagania minimalne
- Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej. - Gwarancja nie obejmuje awarii stacji monitoringu powietrza wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta. - Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym. - Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny. - Zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach minimalnych określonych w umowie. - Przywrócenie zdolności pomiarowej mobilnego laboratorium do monitoringu powietrza lub też poszczególnych urządzeń wchodzących w jego skład - powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 roboczych dni od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail). Powyżej tego okresu Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. - W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy. - Przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonego mobilnego laboratorium do monitoringu powietrza.
Okres
gwarancji
(długość
gwarancji
dodatkowo
punktowana)
Wykonawca udzieli na mobilne laboratorium do monitoringu powietrza, będące
przedmiotem Zamówienia, co najmniej 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od
daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia - gwarancja
zgodna z zaleceniami producenta.
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
a) Kryterium: Cena waga 80 %
b) Kryterium: Gwarancja waga 20 %
Gwarancja:
24 miesiące -0 pkt.
48 miesięcy - 20 pkt
Sposób oceny oferty:
1) Sposób obliczania punktów za kryterium cena:
8. Osoby wskazane do kontaktu:
Zapytanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest
znakiem: KLRP-220/10/2021 - Wykonawcy we wszystkich kontaktach
z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
(imię i nazwisko) Andrzej Pindel
(Wydział) KLRP
(telefon) 608421899 w godzinach 8:00 - 15:00
(adres e-mail) a.plndel@gios.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.