Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót polegających na wykonaniu systemu...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót polegających na wykonaniu systemu inteligentnego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIASTA GOSTYNINA
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
powiat: gostyniński
24 236-07-46
zp@gostynin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gostynin
Wadium: ---
Nr telefonu: 24 236-07-46
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na Ul. Rynek na drodze 140190W

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu robót polegających na wykonaniu systemu inteligentnego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem LED, który informuje kierowcę o osobach poruszających się na przejściu dla pieszych a także zbliżającej się do strefy przejścia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki (Program Funkcjonalno użytkowy, załącznik graficzny oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna) do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

Dokument nr: NR ZP. 271.2.9.2021

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 - do dnia 13 września 2021 r. do godz. 12:00 - w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, Ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było z zachowaniem następujących terminów:

- opracowanie Dokumentacji Projektowej - do 5 tygodni od daty podpisania Umowy,

- przewidywany termin zakończenia prac dostawa i montaż aktywnych przejść dla pieszych wraz z doświetleniem - do 10 tygodni od daty podpisania Umowy

Maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 15.12.2021 r.

Wymagania:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia;

4. Sposób obliczania ceny oferty:

1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania przedmiotu zamówienia.

2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.

3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.

8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Kontakt:
7. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz - Wydział ds. Dróg (telefon: 24 236-07-46).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.