Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Stare Nadleśnictwo 5
83-400 Kościerzyna
powiat: kościerski
tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60
zkgk@koscierzyna.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kościerzyna
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. (058) 686-63-42
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych w m.
Kościerzyna Wybudowanie, Puc, Łubiana, Kościerska Huta, gm. Kościerzyna."
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie składa się z czterech części:
Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kościerzyna Wybudowanie.
Zamówieniem objęte są roboty budowlane dotyczące budowy:
1. sieci wodociągowej PE 100 RC DN90
2. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200,
3. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 100 RC DN90,
4. przepompowni ścieków sanitarnych z infrastrukturą techniczną, o długości wynoszącej:
o sieć kanalizacyjna grawitacyjna: 246,3 m,
o sieć kanalizacyjna ciśnieniowa: 61,5 m,
o sieć wodociągowa 320,8 m.
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest umożliwienie odbioru ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych przy pomocy przykanalików i skierowanie ich grawitacyjnie do projektowanej przepompowni. Ścieki dostarczone zostaną rurociągiem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacyjnej (dz. nr 338). Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
o kanały wykonane z rur kanalizacyjnych z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/ SDR 34 SN8 /klasa S 8 kN/m2/ łączone na uszczelkę gumową o średnicy: DN 200 x 5,9 mm
o studnie kanalizacyjne na sieci - betonowe z elementów prefabrykowanych DN 1200 mm oraz studzienki z PP o DN425 mm.
Zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjnej:
o Sieć - PCV SDR 34 SN8, DN200 x 5,9 mm L = 246,3 m
o studnia rewizyjna DN 1200 mm: 2 szt.
o studnia rewizyjna DN 425 mm na sieci: 5 szt.
SIEĆ KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ CIŚNIENIOWEJ
Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej jest przetransportowanie ścieków z projektowanej przepompowni do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej:
o rury kanalizacyjne PE 100-RC, SDR 17, PN 10, dwuwarstwowe zgrzewane doczołowo o średnicy DN 90x5,4 mm i długości L=61,5 m
o studnia rozprężna - istniejąca.
Projektuje się pompownię ścieków sanitarnych P1 w formie prefabrykowanej wyposażoną w dwie pompy zatapialne do ścieków sanitarnych w układzie 1+1 (jedna pracująca, a druga rezerwowa) z okresową alternacją pracy pomp w celu zapewnienia równomiernego ich zużycia.
PARAMETRY PRACY POMP:
o Qp = 17,5 m3/s
o Hp = 5,2 m
o długość rurociągu tłocznego L =61,5 m
o Wysokość przepompowni= 3770mm
o Średnica przepompowni= 1500mm
o Moc 2,2 kW
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Sieć wodociągowa z przyłączami ma za zadanie dostarczyć wodę na cele bytowo-gospodarcze dla mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż jej trasy. Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej:
Materiał do budowy sieci wodociągowej:
o rury wodociągowe PEHD 100 RC, DN 90 x 5,4 mm, SDR 17, PN 10, zgrzewane doczołowo
Zestawienie długości rur:
o PEHD SDR 17 PN10, PE100 RC, DN90 x 5,4 mm L = 320,8 m
o Zestawienie ilości armatury:
o Ilość hydrantow nadziemnych z zasuwą DN 80: 2 kpl.
o Ilość zasuw sieciowych DN80 3 szt.
o Trójnik kołnierzowy żel. DN80 2 szt.
o Trójnik PE DN90/90 1 szt.
Termin wykonania do 10.12.2021 r.
Część 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Puc
Zamówieniem objęte są roboty budowlane dotyczące budowy:
o rozbudowy sieci wodociągowej PEHD 100 RC, DN 90 x 5,4 mm, SDR 17, PN 10, zgrzewane doczołowo o długości wynoszącej sieć wodociągowa 301,6 m.
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej:
Materiał do budowy sieci wodociągowej:
o rury wodociągowe PEHD 100 RC, DN 90 x 5,4 mm, SDR 17, PN 10, zgrzewane doczołowo
Zestawienie długości rur:
o PEHD SDR 17 PN10, PE100 RC, DN90 x 5,4 mm L = 301,6m
Zestawienie ilości armatury:
o Ilość hydrantów nadziemnych z zasuwą DN 80: 2 kpl.
o Ilość zasuw sieciowych DN80 1 szt.
o Ilość zasuw sieciowych DN100 2 szt.
o Trójnik kołnierzowy żel. DN100/80 1 szt.
Projektowany odcinek sieci wodociągowej będzie połączony z istniejącą siecią wodociągową DN110 w miejscu oznaczonym na rysunku planu zagospodarowania terenu jako W1. Węzeł wyposażyć w trójnik redukcyjny DN100/80 kołnierzowy żeliwny. W kierunku projektowanej sieci wodociągowej za trójnikiem zainstalować zasuwę żeliwną kołnierzową DN80 PN16, na istniejącej sieci zasuwy DN100. Zasuwy wyposażyć w obudowę i skrzynkę uliczną. Połączenia przewodów PE z armaturą kołnierzową wykonać za pomocą złączek kołnierzowych do rur PE90/80, 110/100.
Przewody sieci wodociągowej prowadzić zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i rysunkami profili podłużnych. Do montażu stosować rury wodociągowe PE, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną i spełniają wymagania PN. Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, zgodnie ze schematem uzbrojenia węzłów. W węzłach i pod armaturą wykonać bloki oporowe; wymiary zgodnie ze schematem bloków. Bloki te należy również umieścić w miejscu montażu hydrantu (pod trójnik oraz kolano ze stopką). Między blokami a rurami PE wykonać dylatację z folii polietylenowej. W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji, uzbrojenie wodociągu należy oznakować wg obowiązujących wytycznych (PN-86/B-09700: ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych"). Hydrant oznakować tabliczką informacyjną na słupku metalowym bądź przymocowaną do trwałego elementu, np. ogrodzenia. Nad przewodem w wykopie otwartym, na wysokości ok. 30 cm, należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-znacznikową koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z pojedynczą wkładką stalową.
Termin wykonania do 10.12.2021 r.
Część 3: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łubiana.
Zamówieniem objęte są roboty budowlane dotyczące budowy:
1) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200 SN8,
2) sieci kanalizacji sanitarnejj ciśnieniowej PE 90x5,4 mm PE100-RC SDR17,
o długości wynoszącej:
o sieć kanalizacyjna grawitacyjna: 543,1 m,
o sieć kanalizacyjna ciśnieniowa: 233,8 m,
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
W ramach projektowanej budowy sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej zaprojektowano:
o wykopy otwarte o ścianach pionowych z obudową ścian,
o ułożenie w gruncie przewodu kanalizacyjnego z rury PVC-U 200 SN8,
o bezwykopowy montaż przewodów kanalizacyjnych sieci grawitacyjnej pod drogami o jezdni asfaltowej w rurze ochronnej (przeciski),
o montaż studzienek kanalizacyjnych włazowych - z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1,2 m,
o montaż studzienek kanalizacyjnych niewłazowych - z tworzywa sztucznego o średnicy
nominalnej 425 mm.
Zaprojektowano sieć kanalizacyjną o następujących przybliżonych parametrach:
o długość sieci PVC-U dn200 SN8 543,1 m
o liczba studzienek kanalizacyjnych bet. 1,2 m 10 szt.
o liczba studzienek kanalizacyjnych 0,4 m na sieci ks 7 szt.
SIEĆ KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ CIŚNIENIOWEJ
W ramach projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej zaprojektowano:
o wykopy otwarte skarpowane lub o ścianach pionowych do głębokości 2 m (jeśli warunki gruntowe będą temu sprzyjać) - bez umocnienia,
o ułożenie w gruncie przewodu kanalizacyjnego ciśnieniowego w wersji wzmocnionej,
o montaż na istniejącym kolektorze grawitacyjnym studzienki kanalizacyjnej i wykonanie w niej kinety rozprężnej, właz wyposażyć w podwłazowy filtr antyodorowy.
Zaprojektowano sieć kanalizacyjną ciśnieniową o następujących przybliżonych parametrach:
o długość sieci PE 90x5,4 mm PE100-RC SDR17 233,8 m
o studzienka rozprężna z filtrem podwłazowym antyodorowym 1 szt.
o studzienka włączeniowa do istniejącej sieci ks 1 szt.
Przepompownia ścieków
o przepompownia ścieków najazdowa 1 szt.
o w tym szafka sterownicza 1 szt.
Termin wykonania do 10.12.2021 r.
Część 4: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej m. Kościerska Huta.
Zamówieniem objęte są roboty budowlane dotyczące budowy:
1) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200 SN8,
2) sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej rur PE (RC) 100, SDR 17 PN10 ?63,
3) sieci wodociągowej z rur PE 100-RC PN10 DN90.
o długości wynoszącej:
o sieć kanalizacyjna grawitacyjna: 150,25 m,
o sieć kanalizacyjna ciśnieniowa: 43,9 m,
o sieci wodociągowej: 196,25 m.
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociągowej jest odbieranie ścieków bytowych powstających w gospodarstwach mieszkalnych jednorodzinnych.
Materiały do budowy kanalizacji sanitarnej:
o długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200
150,25 m
o studnie rewizyjne DN 1000
4 szt.
SIEĆ KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ CIŚNIENIOWEJ
W ramach projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej zaprojektowano:
o wykopy otwarte skarpowane lub o ścianach pionowych do głębokości 2 m (jeśli warunki gruntowe będą temu sprzyjać) - bez umocnienia,
o ułożenie w gruncie przewodu kanalizacyjnego ciśnieniowego w wersji wzmocnionej,
Zaprojektowano sieć kanalizacyjną ciśnieniową o następujących przybliżonych parametrach:
o długość sieci PE 90x5,4 mm PE100-RC SDR17 43,9 m
Przepompownia ścieków
o przepompownia ścieków istniejąca (zmiana lokalizacji) 1 szt.
o w tym szafka sterownicza 1 szt.
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociągowej jest doprowadzenie wody dla potrzeb bytowych mieszkańców nieruchomości przyległych do projektowanej sieci. W miejscach określonych na projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano hydranty o średnicy nominalnej 80 mm.
Materiały do budowy sieci wodociągowej:
o długość sieci wodociągowej PE HD 100-RC DN90x5,4
196,25 m
o liczba hydrantów nadziemnych DN80
1 szt.
o liczba zasuw sieciowych DN80
2 szt.
o liczba trójników żeliwnych równoprzelotowych DN80
1 szt.
Projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącego wodociągu PE DN90 w węźle oznaczonym na mapie jako Tr1.
Termin wykonania do 10.12.2021 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) - załącznik nr 1 a, 1 b, 1c i 1 d do SWZ. Ponadto na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót, lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) i niebędący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.
3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4. Podwykonawstwo i części kluczowe zamówienia:
4.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w formularzu ofertowym - załącznik nr 2 (jeżeli są już znani).
4.4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 9 do SWZ.
4.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie.
5. Oferty wariantowe: Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących odmienny niż określony w SWZ sposób wykonania zamówienia (ofert wariantowych).
6. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

Dokument nr: ZS.271.04.2021.MS

Otwarcie ofert: XI. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2021 r. o godz. 10:10, w Zakładzie Komunalnym Gminy Kościerzyna pok. nr 1, Stare Nadleśnictwo 5; 83-400 Kościerzyna.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Składanie ofert:
X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna - w Sekretariacie (pok. Nr 3), Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna, do dnia 14.09.2021 r. do godz. 10:00.
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia na wszystkie cztery części: do 10.12.2021 r.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert określonego zapisami SWZ.
3. TERMIN SKŁADANIA ofert: 14.09.2021 r. do godz. 10:00
4. Termin, w którym zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień: określa §22 Regulaminu.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie §11 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych sektorowych, których wartość przekracza 130 tys. złotych netto i jest jednocześnie niższa od wyrażonych w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 Pzp. - zwanym dalej w treści niniejszej specyfikacji - Regulamin.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie pomocnicze w celu wyjaśnień będzie miała ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) zwanej dalej ,,Kodeksem cywilnym" lub ,,KC" oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
VI. WYKLUCZENIE - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych zapisami §18 Regulaminu oraz niniejszej SWZ.
1. Wykluczenia:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu ofertowego wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub odmówili podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej obowiązywania.
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Osoba przeprowadzająca postępowanie lub Komisja przetargowa zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
1.2. Zamawiający nie wprowadza w tym postępowaniu dodatkowych podstaw wykluczenia.
1.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
1.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
1.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1.4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1.4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
1.6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do wykluczenia złożyli wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty, w terminie składania ofert, każdy z wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 4 do SWZ).
1.7. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania. Tym samym, zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.
1.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.6 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
1.9. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
1.10. Oświadczenia, o którym mowa powyżej pod rygorem nieważności muszą być złożone w oryginale.
2. Warunki udziału:
2.1. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz robót - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 robotę budowlaną podobnej do objętej przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlane polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej:
Część 1: 300 000,00 PLN brutto
Część 2: 50 000,00 PLN brutto
Część 3: 400 000,00 PLN brutto
Część 4: 250 000,00 PLN brutto
- wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 5 do SWZ;
b) Warunek dysponowania osobami - minimalny zakres kwalifikacji i doświadczenia wymagany od osób skierowanych do realizacji zamówienia.
Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:
- Kierownik budowy w specjalności sanitarnej w zakresie budowy zewnętrznych sieci wod. - kan. - minimum 1 osoba na stanowisku kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie budowy zewnętrznych sieci wod. - kan. lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz.1186 z późn. zm), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa - wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 6 do SWZ;
2.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 7 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów).
2.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2.4, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa pod-miotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
3.1. a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie, sporządzonych nie wcześniej niż 6 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) w przypadku warunku udziału wskazanego w Rozdziale VI pkt 2 ust. 4 lit. b) - wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający w Załączniku nr 6 do SWZ przygotował zestawienie informacji wymaganych od wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku składać tych dokumentów i wykazu do oferty, a jedynie na podstawie wezwania kierowanego tylko do wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.
c) Zamawiający informuje, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie w przypadku umów o podwykonawstwo wymagał spełnienia tego wymagania przez wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby. Przypomina także, że w takim wypadku podmiot udostępniający zasoby musi złożyć w ofercie wykonawcy zobowiązanie o udostępnieniu zasobów (Załącznik nr 7 do SWZ) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 4 do SWZ).
d) w przypadku warunku udziału wskazanego w Rozdziale VI pkt 2 ust. 4 lit. a) - wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ.
3.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1. lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
3.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a) można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym/oświadczeniach dane umożliwiające dostęp do tych środków;
3.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada (jeżeli dokumenty zostały złożone wraz z ofertą).
3.5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
3.6. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego, tj. zał. nr 4.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawcy mogą przedłużyć termin związania ofertą na wniosek zamawiającego albo samodzielnie na okres nie dłuższy niż kolejne 30 dni. Odmowa wyrażenia zgody przez wykonawcę powoduje odrzucenie jego oferty.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę (wypełniony formularz oferty załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) oraz o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 4 do SWZ) z postępowania składa się pod rygorem nieważności w oryginale. (W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.)
2. Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ)
2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo (oryginał). Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych.
2.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2.2. W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
3. Dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale VI SWZ, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
1) Na braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa w oryginale wstępne oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ;
2) Na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa w oryginale wstępne oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ;
3) W przypadku konsorcjum - oferta wspólna - w zakresie braku podstaw do wykluczenia oświadczenia (załącznik nr 4 do SWZ) składają w oryginale wszyscy wykonawcy, w zakresie spełnienia warunków udziału ten wykonawca który spełnia dany warunek.
4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. Postanowień ust. 5 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.
L.p.
Podstawa kalkulacji
Opis czynności
Jednostka miary
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość netto
1
2
...
8. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT)].
2. Cena ma obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania.
3. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.
5. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienia omyłki (§21 ust. 5 lit. j Regulaminu).
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
9. W ofercie, o której mowa w pkt 8, Wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
12. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
13. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
Lp.
Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.
cena oferty brutto w PLN
60%
60
2.
okres gwarancji i rękojmi
40%
40
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:
N = C + G
gdzie:
N - łączna ilość punktów badanej oferty
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi
3. Zasady oceny kryterium ceny brutto:
Cn = (Cmin / Cb) x 100 x 60%
gdzie:
Cn - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
Cmin - oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);
Cb - oznacza cenę ocenianej oferty;
60 - maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ceny brutto.
4. Kryterium okres gwarancji i rękojmi (okres rękojmi zrównany z okresem gwarancji):
G = (Gb/ Gmax) x 100 x 40 %
gdzie:
G - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
Gb - oznacza okres gwarancji i rękojmi badanej oferty
Gmax - oznacza maksymalny okres gwarancji i rękojmi (spośród ofert podlegających ocenie)
40 - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium okres gwarancji i rękojmi oferty
5. Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi poniżej 36 miesięcy zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań SWZ. W przypadku nieoświadczenia się przez Wykonawcę, w zakresie oznaczenia terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca wyznaczył minimalny termin gwarancji 36 miesięcy. Wykonawca ma podać okres gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.
6. Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty ,,Cena" w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
XIV. WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Część 1: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Część 2: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
Część 3: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
Część 4: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 74 8328 0007 2001 0007 5688 0003; z podaniem tytułu: ,,wadium w przetargu: ZS.271.04.2021.MS - K.S. i W. w m. Kościerzyna Wybudowanie, Puc, Łubiana, Kościerska Huta"
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, tj.
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie dot. uzupełnienie dokumentów, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postepowaniu, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w §21 ust. 5 ust. j) Regulaminu, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6. kto jest beneficjentem poręczenia lub gwarancji.
5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium zostanie odrzucona .
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa §23 Regulaminu.
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Z treści gwarancji lub poręczeń, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. Zabezpieczenie ustalone zostało w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
10. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.
11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Zamawiający zwraca część w wysokości 70% zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
14. Zamawiający wymaga ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia.
15. Kwota, o której mowa w ust. 14, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
16. W przypadku, gdy przepisy prawa będą wymagać częściowego zwrotu zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy, kwota i zasady jego zwrotu będą proporcjonalne do zakończenia danej części przedmiotu zamówienia ustalonego wg harmonogramu rzeczowo-finansowego. Nie dotyczy to jedna zabezpieczenia w wysokości 30% wskazanego w ust. 14.
17. W przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie.
18. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia powinno ono zawierać:
1) wskazanie Zamawiającego,
2) wskazanie nazwy zadania,
3) oświadczenie, że jest nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa powyżej, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4. Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum), została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Integralną częścią podpisywanej umowy będzie złożona oferta i wskazane tam deklaracje i oświadczenia / informacje.
6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 5 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
8. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
9. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest najpóźniej do dnia podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
10. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 8, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 9 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej określono w § 31 Regulaminu.
XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 9 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy
XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
1. Postępowanie unieważnia się, jeżeli:
a) nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
2. Zamawiający może w każdej chwili zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty bez konieczności podawania przyczyny.

Uwagi:
III. OCHRONA DANYCH, INFORMACJI
1. Ochrona danych osobowych - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna z siedzibą w Starym Nadleśnictwie 5, 83-400 Kościerzyna;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Komunalnym Gminy Kościerzyna, tel. 604-080-935 lub e-mail: inspektor25052018@gmail.com;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
1.1. Wykonawca do oferty dołącza: oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zał. nr 8 do SWZ
2. Tajemnica przedsiębiorstwa.
2.1. Zamawiający nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
Art. 222.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
2.3. Zastrzeżenie informacji może dotyczyć nie tylko oferty, ale i innych dokumentów czy informacji składanych przez wykonawcę w postępowaniu. Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia należy wypełnić następujące warunki:
2.3.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w całości lub części danego dokumentu powinny być złożone w oddzielnej części oferty i jednoznacznie oznaczone. Przykładowo: ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" W przypadku treści dokumentu czy informacji oznaczenie fragmentu oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa może zostać dokonane przykładowo poprzez oznaczenie kolorem, wskazanie punktów czy rozdziałów, dokumentu, w którym zawarte są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
2.3.2. Wykonawca ma obowiązek równocześnie z dokonanym zastrzeżeniem wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wymagania w tym względzie normuje definicja tajemnicy przedsiębiorstwa:
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j. z dnia 2020.10.3)
Art. 11.
2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Kontakt:
VII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI, PRZY UŻYCIU, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMNETÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie merytorycznym upoważniony jest Zdzisław Pobłocki, natomiast w zakresie proceduralnym Monika Szyc. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego lub faxem na numer (58) 686 69 60 lub e-mailem: zkgk@koscierzyna.pl, analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą dostarczane Wykonawcom w tej samej formie: z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia dostarczane lub uzupełniane musza być dostarczone w formie pisemnej tj. pocztą na adres Zamawiającego lub osobiście. Dopuszcza się również przesyłanie dokumentów (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail.
2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
3. Forma i zasady składania dokumentów i oświadczeń w tym dotyczących podmiotowych środków dowodowych (za wyjątkiem oferty i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczeń o braku podstaw wykluczenia z postępowania).
1) Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca, lub w formie elektronicznej (opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym).
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający umieści taką informację na własnej stronie internetowej, podanej w rozdziale I niniejszej SWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.
6. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
8. Zamawiający nie przewiduje:
- wizji lokalnej,
- zebrania wykonawców.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.