Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
788z dziś
5244z ostatnich 7 dni
20132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd, inwentaryzacja budek dla ptaków i wiewiórek wraz z czyszczeniem

Przedmiot:

Przegląd, inwentaryzacja budek dla ptaków i wiewiórek wraz z czyszczeniem

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Opole Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rynek-Ratusz
45-015 Opole
powiat: Opole
tel. tel. 775417509, 77441084
aleksandra.swierkosz@um.opole.pl
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,56441,98403012368e5539c01fa886f1634169.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. tel. 775417509,
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: ,,Przegląd, inwentaryzacja budek dla ptaków i wiewiórek na terenie miasta Opola wraz z czyszczeniem"
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądu zasiedlenia i konserwacja 700 budek lęgowych dla ptaków (262) jerzyków (373), pustułek (60) oraz 10 budek dla wiewiórek na terenie miasta Opola (lista w załączniku).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) przegląd zasiedlenia z podaniem gatunków zasiedlających oraz konserwacja budek;

2) usunięcie z budek starego gniazda i wygarnięcie szczotką jego pozostałości;

3) w razie konieczności drobne naprawy, polegające na wbiciu wychodzących gwoździ lub uzupełnieniu braków w gwoździach spajających części budek, ubytków drewna itp;

4) szczegółowy raport dot. ilości budek w danym miejscu (pod danym adresem) oraz opis ich stanu technicznego wraz z informacją o zasiedleniu itp.;

5) wymiana 17 szt. frontów w budkach dla jerzyków (zgodnie z raportem z 2020r o ubytkach),

6) wymiana (dostarczenie i montaż 2 szt. budek dla ptaków typu A na terenie ZOO, zgodnie z raportem z 2020r., który zamawiający przekaże Wykonawcy);

7) czyszczenie 10 budek dla wiewiórek.
3. Wykonawca jest zobowiązany dysponować osobą, która posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu ornitologii. Wykonawca zobowiązany jest posiadać osoby wykwalifikowane do prac na wysokościach (z uwagi na fakt, że budki znajdują się na wysokich budynkach oraz na drzewach).

4. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia osób wykonujących ww. zadanie (również na wypadek powstałych szkód).

5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody na wejście na teren administratora budynku.

6. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania administratora o terminie prowadzenia prac.

Dokument nr: Z5/33208

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,56441,98403012368e5539c01fa886f1634169.html
10. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 13.09.2021 r. do godz. 1200, za pomocą platformy zakupowej Logintrade, wraz z wypełnionym zeskanowanymi załącznikiem nr 1;

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od 15.10.2021 r. do 30.11.2021 r.
7. Miejsce wykonania usługi:

Teren miasta Opola - zgodnie z załącznikiem nr 3.

8. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z zarządcami terenów z uwzględnieniem daty realizacji zamówienia do 30.11.2021 r.

Wymagania:
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Na podstawie § 2 ust. 2 i § 4 Zarządzenia OR-I.0050.631.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości niższej od wartości zamówień objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Opola, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę niżej wymienionej usługi:
9. Płatność za usługę nastąpi po realizacji całości zadania (umowa ryczałtowa).
12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o wynikach zapytania jedynie wybranego w toku zapytania ofertowego Oferenta bądź Oferentów.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia i zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat (w tym podatek VAT).

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą ofertę spośród ofert, spełniających warunki zapytania ofertowego

Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Kryteria formalne:

posiadanie ubezpieczenia osób wykonujących ww. zadanie (również na wypadek powstałych szkód).
Dysponowanie osobą, która posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu ornitologii
Waluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 30 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Kontakt:
11. Informacji na temat zapytania ofertowego udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, p. Aleksandra Świerkosz tel. 775417509 mail: aleksandra.swierkosz@um.opole.pl. oraz Pan Sebastian Smoliński tel.77441084

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.