Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
524z dziś
4950z ostatnich 7 dni
19976z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i doposażenie istniejącego placu

Przedmiot:

Przebudowa i doposażenie istniejącego placu

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Opole
Rynek-Ratusz
45-015 Opole
powiat: Opole
tel. 77 40 22 992
arkadiusz.wieczorek@um.opole.pl
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,56455,84659ce486a65af61d72685cdd4f973d.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 40 22 992
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Program rozwoju placów zabaw (przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw na terenie PSP nr 24).
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
1. Opis zamówienia:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie robót w zakresie kształtowania i wyposażenia placów zabaw dla zadania pod nazwą:
,,Program rozwoju placów zabaw" (przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw na terenie PSP nr 24).
zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją: Koncepcja przebudowy istniejącego placu zabaw na terenie PSP nr 24.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty Umową określają załączniki stanowiące jej integralną część:
a) ,,Koncepcja przebudowy istniejącego placu zabaw na terenie PSP 24" z wykazem planowanych robót:
- demontaż ogrodzenia wewnętrznego od strony wejścia na plac zabaw (strona wschodnia) 18mb,
- demontaż istniejących płyt podłoża bezpiecznego 180m2,
- demontaż istniejących urządzeń (zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, tablica informacyjna, ławki 3 szt.),
- wszystkie demontowane materiały i urządzenia należy umieścić na terenie PSP 24 we wskazanym przez użytkownika miejscu,
- dostarczenie i montaż na placu zabaw urządzeń (1 zestawu zabawowego, 1 szt. huśtawki bocianie gniazdo podwójne, 1 szt. huśtawki bocianie gniazdo pojedyncze, 1 szt. huśtawki wagowej, 1 szt. równoważni) zgodnych z PN-EN 1176,
- dostarczenie i montaż na placu zabaw obiektów porządkowych (2 szt. ławek stalowych bez oparcia, 1 szt. ławki stalowej z oparciem, 1 szt. ławo-stołu, 1 szt. tablicy informacyjnej stalowej),
- przygotowanie lub naprawa podłoża pod nawierzchnie bezpieczne,
- dostarczenie i montaż nowych płyt bezpiecznych 50x50 cm - na dotychczasowej powierzchni 10x18m zgodnie z normą PN-EN 1176-7,
- montaż płyt bezpiecznych z odzysku (niebieskie) 50x50 cm - pole o wym. 2,5x7,5 m,
- montaż płyt bezpiecznych z odzysku (czerwone) 50x50 cm - przy istniejącej altanie,
- dostarczenie i ułożenie nowych mat przerostowych gumowych przy huśtawce wagowej i równoważni ~ 30m2 zgodnie z normą PN-EN 1176-7,
- należy przewidzieć rekultywację istniejących trawników.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami, kartami technicznymi nowych produktów (dostarczonymi wraz z nimi), wiedzą techniczną zawartą w obowiązujących normach i sztuką budowlaną.
b) Oferta Wykonawcy;
c) Harmonogram rzeczowo - finansowy.
4. W razie sprzeczności postanowień Umowy z dokumentami wymienionymi w ust. 3, pierwszeństwo w stosowaniu będą miały postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku dalszych niejasności lub różnic, dokumenty powinny być interpretowane w kolejności określonej w ust. 3.
5. Przedmiot umowy wykonany zostanie w całości z materiałów i za pomocą sprzętu dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Informacje uzupełniające
2.1. Zamówienie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Wartość zamówienia netto: poniżej 130.000 zł

Dokument nr: Z28/4283, Z28/4283

Specyfikacja:
Dokument ten w wersji elektronicznej dostępny jest na platformie zamówień publicznych Urzędu Miasta. Opolehttps://umopole.logintrade.net

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,56455,84659ce486a65af61d72685cdd4f973d.html
6.3. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez platformę zakupową Urzędu Miasta Opola, https://umopole.logintrade.net/
TERMIN SKŁADANIA:
14.09.2021r. godz.12:00

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacja: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu, 45-627 Opole, Ul. Wiktora Gorzołki 4, - teren placu zabaw.
Termin wykonania : 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2.2. Obowiązująca stawka podatku VAT 23% wg załącznika do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 26.11.2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
2.3. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępnione osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

2.4. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia zapytania. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom i będzie dla wszystkich wiążąca.

2.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2.6. UWAGA: W przypadku, gdy środki finansowe planowane na realizację okażą się niewystarczające, zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
4. Kryterium wyboru oferty:

Cena (waga = 100%) maksymalnie 100 pkt
6. Oferta winna zawierać:

6.1. Cenę netto i brutto w PLN.

6.2. Oświadczenie, że cena zawiera wycenę wszystkich elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz, że w przypadku wyboru oferty oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Termin płatności: do 28 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.
Pytania do postępowania ,,Program rozwoju placów zabaw" (przebudowa
i doposażenie istniejącego placu zabaw na terenie PSP nr 24).
Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

Termin płatności: 28 dni
Waluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: -

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Kontakt:
5. Osoby udzielające informacji dotyczącej zapytania
5.1. Marek Gottwald tel. 77 40 22 992

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.