Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana nawierzchni istniejących alejek

Przedmiot:

Wymiana nawierzchni istniejących alejek

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Zamość
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
powiat: Zamość
Telefon 846772337 FAX 845300338, Tel. 84 677 23 00 fax. 84 639 30 54
inwestycje@zamosc.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 846772337 FA
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni istniejących alejek na Ogródku
Jordanowskim I etap . W ramach zadania zostało ujęte wykonanie bitumicznej nawierzchni
dwuwarstwowej (warstwa dolna wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego AC16W
śr. grubości 5,0 cm z lokalnym frezowaniem wystającej konstrukcji), warstwa ścieralna z
betonu asfaltowego AC8S grub. 4,0 em. Istniejące obrzeża betonowe, pozostają nie naruszone
(wystające do obcięcia). Całość powierzchni będzie przykryta konstrukcja jak powyżej,
profilowanie poboczy ziemnych. W załączeniu przedmiar robót na I etap i mapa poglądowa I
etapu

Dokument nr: IM-ZP.7013.7.7.2021.ZN

Składanie ofert:
VI. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 14.09.2021 r. do godz. 15;00 w formie
pisemnej (osobiście, listownie lub na adres email: inwestycje@zamosc.pl
tel.84-677-
23-18) w Wydziale Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych UM Zamość, ul.
Ormiańska 11, 22 - 400 Zamość, z dopiskiem "Wymiana nawierzchni istniejących
alejek na Ogródku Jordanowskim I etap - Budżet Obywatelski 2021"".

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 29,10.2021r.

Wymagania:
II. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wymagania podstawowe:
a. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do
zapytania ofertowego, /zał.nr.l/
Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy, parafowany projekt
umowy.
b. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania
wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości
odpowiadającej cenie oferty,
c. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy,
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej
cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wyprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa
wystawionego na reprezentanta wykonawcy.
2. Forma oferty
o Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną,
o Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie - arkusze (kartki) powinny być zszyte lub połączone w jedną
całość
o Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących
danych:
- Nazwa i adres wykonawcy,
- NIP, REGON wykonawcy,
- Numer rachunku bankowego
- oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę
brutto,
IV. Kryterium wyboru oferty.
Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze jest cena 100%.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy który zaproponuje najniższą cenę.
V. Zamawiający dokona płatności na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub
rachunku w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Urzędu Miasta Zamość
VII. Oferty złożone po terminie będą zw7racane bez otwierania opakowania (koperty).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.