Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
powiat: tatrzański
tel. 18 20 00 876, 20 00 881, 20 00 870
gjanczy@ugbukowinatatrzanska.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Bukowina Tatrzańska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 20 00 876, 2
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Nazwa zadania:
,,Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni cateringowej w Szkole Podstawowej w Brzegach".
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni cateringowej w Szkole Podstawowej w Brzegach. Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach do niniejszego zaproszenia, a w szczególności:
a) Decyzja Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr 9022.1.128.2020, z dnia 02.04.2020 r.
b) Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 06.07.2020 r.
c) Projekt wykonawczy dotyczący robót wykończeniowych,
d) Projekt wykonawczy branży konstrukcyjno-budowlanej,
e) Projekt technologiczny żywienia zbiorowego,
f) Projekt wykonawczy branży wod-kan, co., klimatyzacji,
g) Projekt wykonawczy branży instalacji elektrycznych,
h) Przedmiar robót,

Dokument nr: IZW.271.2.25.2021

Składanie ofert:
VII. Termin forma i miejsce złożenia oferty:
Ofertę można przesłać mailowo na adres: gjanczy@ugbukowinatatrzanska.pl oraz do wiadomości wojt@ugbukowinatatrzanska.pl lub złożyć w formie pisemnej na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 10.09.2021 r. (piątek) do godz, 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia:
Do 15.12.2021 r.

Wymagania:
ZAPROSZENIE do złożenia oferty
W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 r., poz. 1129 z późn. zm.).
i) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
Sporządzenie oraz dołączenie kosztorysu ofertowego jest wymagane.
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Jeżeli dany zakres robót wymieniony jest przynajmniej raz w jednym z dokumentów i opracowań wyszczególnionych w § 1, ust. 2 wzoru umowy o roboty budowlane, (zał. nr 5 do niniejszego zaproszenia), wynika z załączonych dokumentów lub technologii robót, zasad sztuki budowlanej, warunków technicznych, lub przepisów szczegółowych, a także jest
niezbędny do wykonania zamówienia, oznacza to że zakres ten jest objęty umową i musi zostać wykonany w ramach oferowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej.
Załączony do dokumentacji przetargowej ,,Przedmiar robót" ma charakter pomocniczy w zakresie ilości jednostek przedmiarowych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty kosztorys ofertowy. Wykonawca może sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie własnych przedmiarów, ale bez usuwania samych pozycji przedmiarowych. Wszystkie pozycje muszą zostać wycenione, natomiast jeśli Wykonawca uzna za stosowne, może dołożyć własne pozycje.
Okres gwarancji wnosi:
1. 48 miesiące na roboty ogólnobudowlane od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.
2. Na dostarczone i zamontowane sprzęty i urządzenia: zgodnie z gwarancją producenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji całego zamówienia oraz wybranego zadania częściowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
IV. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz osób
3. Wzór umowy na roboty budowlane
4. Decyzja Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
5. Przedmiar robót
6. STWiORB
7. Projekt wykonawczy dot. robót wykończeniowych
8. Projekt wykonawczy branży konstrukcyjno - budowlanej
9. Projekt technologiczny żywienia zbiorowego
10. Projekt wykonawczy branży instalacji wod-kan, co., klimatyzacji
11. Projekt wykonawczy branży instalacji elektrycznych
VI. Kryteria wyboru oferty:
1. Cena -100%
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przynajmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane, tj.
a) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
b) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
c) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wykaz osób stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Imię i nazwisko: Stanisław Madeja teł: 18 20 00 876 e-mail: smadeja@ugbukowinatatrzanska.pl Imię i nazwisko: Grzegorz Janczy tel: 18 20 00 881, e-mail: gjanczy@ugbukowinatatrzanska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.