Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z przepustem

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z przepustem

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul por. Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 3866 009 w. 326, w. 325
urzad@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 3866 009 w.
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z przepustem w ramach zadania ,,Przebudowa drogi - przedłużenia Ul. Promenada do Ul. Łąkowej w
Zbąszyniu" długość ok. 380 m.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z przepustem w ramach zadania ,,Przebudowa drogi - przedłużenia Ul. Promenada do Ul. Łąkowej w
Zbąszyniu" długość ok. 380 m.

Zakres dokumentacji
a) projekt drogowy wraz z projektem przepustu przez rów (w tym wszystkie niezbędne uzgodnienia, zezwolenia, zgłoszenia potrzebne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - ilość egzemplarzy odpowiednia w celu uzyskania pozwolenia
na budowę);

b) kosztorys inwestorski i przedmiar robót - 1 egz. wersja papierowa, 1 egz. płyta CD z plikami w wersji pdf oraz edytowalnej,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz. wersja papierowa, 1 egz. płyta CD z plikami w wersji pdf,

d) opis materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów art. 29-31 Prawa Zamówień Publicznych (bez nazw własnych) W razie braku możliwości, określenie minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności - 1 egz. wersja papierowa, 1 egz. płyta CD z plikami w wersji pdf,

Konstrukcja nawierzchni drogi wykonana z 2 rzędów płyt betonowych typu PDTP, przestrzeń pomiędzy płytami wypełniona płytą ażurową.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 14.09.2021r. do godz. 12.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski Ul. por. Żwirki 1 w Zbąszyniu lub elektronicznie: urzad@zbaszyn.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
15.12.2021 r.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
Cena: waga kryterium 100%

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
b) złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym

8. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców na stronie internetowej w BIP.

10. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Rafał Fijałkowski tel. 68 3866 009 w. 326
Bartosz Eichhorst tel. 68 3866 009 w. 326
Kamil Sieratowski tel. 68 3866 009 w. 325

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.