Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przedmiot:

Wykonanie remontu sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 261821470 fax. 261821470
p.rizow@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261821470 fax.
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie remontu sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej
i deszczowej przy budynku nr 3 i nr 49 w K-6077 przy Ul. Żwirki i Wigury 1C w Warszawie."
1) Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1

Składanie ofert:
Niniejszy formularz prosimy wypełnić i odesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: e-mail: p.rizow@ron.mil.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2021 r. do godz. 15 00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
maksymalnie 45 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. DODATKOWE WYMAGANIA (np.: montaż, instalacja, szkolenie, gwarancja, serwis, miejsce dostawy itp.)
- Wykonawca ma posiadać opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z udokumentowaniem jej opłacenia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 brutto zł na czas wykonywania zamówienia,
- wykonawca do realizacji zamówienia wyznaczy, co najmniej 3 osoby,
- do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Kierownika Budowy - osobę z uprawnieniami budowlanymi aktualnie zarejestrowaną w Okręgowej Izbie Inżynierów, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem w robotach budowlanych.
Stosowanie do art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego, udokumentowane wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
- Wykonawca przedłoży wykaz robót i referencje w formie pisemnej potwierdzające wykonanie w ostatnich 5 latach, co najmniej 3 robót budowlanych z zakresu prac remontowych budynków na wartość nie mniej niż 45.000,00 zł brutto każda, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż 5 lat to w okresie faktycznej działalności,
- Wykonawca na przeprowadzone prace udzieli, co najmniej 24 miesiące
gwarancji. Na zastosowane materiały okres gwarancji jaki udziela producent,
- Wykonawca ma obowiązek zatrudniać pracowników na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U . z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przedłożyć
Strona 2 z 3
Zamawiającemu do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi roboty
a. Najniższa cena/waga kryterium 60 %
(najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 60 pkt. w tym
kryterium) obliczone w następujący sposób: cena najniższa/cena oferty badanej
*60 pkt.
b. Najkrótszy termin/waga kryterium 20%, obliczone w następujący sposób:
- od 40 do 44 dni - 5 pkt
- od 31 do 39 dni - 10 pkt
- do 30 dni - 20 pkt
c. Gwarancja na wykonanie zdania - waga kryterium 20 %, obliczone w następujący sposób:
- od 25 do 30 miesięcy - 5 pkt,
- od 31 do 36 miesięcy - 10 pkt,
- powyżej 36 miesięcy - 20 pkt,
Korespondencja dotyczącą zamówienia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym odbywa się w formie pisemnej drogą elektroniczną, adres e-mail Zamawiającego: p.rizow@ron.mil.pl
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
3. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 późn. zm. zm.).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.