Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń malej architektury

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń malej architektury

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Żarnowie
ul. Opoczyńska 5
26-330 Żarnów
powiat: opoczyński
tel. 044 7577055 fax 7577057
zamowieniapubliczne@zarnow.eu
Województwo: łódzkie
Miasto: Żarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 044 7577055 fax
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Żarnów zaprasza do złożenia ofert na:
dostawę i montaż urządzeń malej architektury w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2021.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż obiektów malej architektury w zakresie siłowni zewnętrznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowościach:
a) Grębenice
b) Klew
c) Klew Kolonia
d) Soczówki
e) Topolice
Wykonanie nawierzchni nie jest objęte postępowaniem.
Wszystkie urządzenia ocynkowane bądź ze stali nierdzewnej i malowane proszkowo.
Zamawiający dopuszcza łączenie urządzeń za pomocą jednego słupa nośnego w ramach wyodrębnionego zadania. Nie dopuszcza się łączenia urządzeń w ramach dwóch odrębnych zadań. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu urządzeń na słupie lub pylonie.
Zamawiający przestawia karty katalogowe urządzeń jako przykładowe, w celu przedstawienia funkcjonalności urządzeń.

Dokument nr: IGWK.Z.ZO.25.2021

Składanie ofert:
ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie
pisemnej na załączonym formularzu ofertowym (żal, nr 1) do niniejszego zapytania
ofertowego, przesiać pocztą na adres: Gmina Żarnów Ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, e-
mailem: zamowieniapubliczne@zarnow.eu lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy - pokój
nr 11 z adnotacją Oferta cenowa na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w
ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2021 w terminie do dnia 14.09.2021
roku do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 29.10.2021 r.

Wymagania:
3. Zamawiający me dopuszcza składania ofert częściowych
Wszelkie wnioski i informacje Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie - na adres: Gmina Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, pow.
opoczyński, woj. łódzkie
lub
b) e-mailem -- inwestycje@zarnow.eu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia e-maiłem zwrotnym z dopiskiem: ,,Fundusz solecki 2021 - siłownie zewnętrzne"
6. Wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki konieczne do poniesienia celem wykonania przedmiotu zamówienia. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o spisany przez strony protokoły zdawczo - odbiorcze oraz prawidłowo wystawione faktury/ rachunki w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury/rachunku dla każdej miejscowości oddzielnie.
7. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.
9. W przypadku wysłania oferty drogą elektroniczną należy żądać potwierdzenia czytelnego odbioru wysłanej oferty.
10. Oferty złożone na inny adres e-mail, niż podany w pkt 8 zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, odwołania lub unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
12. Zapytania do zapytania ofertowego Wykonawcy mogą składać w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia postępowania. Wnioski zgłoszone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.
13. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w celu wyznaczenia terminu podpisu umowy.

Kontakt:
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym:
Urząd Gminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5, tel. (44) 7577055 Agnieszka Tyczyńska, Gabriel
Jasion, Tomasz Wełna.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.