Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
816z dziś
5272z ostatnich 7 dni
20160z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń małej architektury

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń małej architektury

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Żarnowie
ul. Opoczyńska 5
26-330 Żarnów
powiat: opoczyński
tel :044 7577055 fax :044 7577057
zamowieniapubliczne@zarnow.eu
Województwo: łódzkie
Miasto: Żarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel :044 7577055 fax
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Urząd Gminy w Żarnowie
zaprasza do złocenia ofert na:
dostawę i montaż urządzeń małej architektury w ramach projektu ,,Sołectwo na plus**
dla sołectwa Pilichowicc.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż obiektów siłowni zewnętrznych - małej
architektury w Pilichowicach dz. nr ew. 1661 zgodnie z poniższym wykazem:
a) orbitrek - 1 szt.
b) twister-1 szt.
c) stepper - 1 szt.
d) narciarz - 1 szt.
Opis przedmiotu zamówienia, tj. karty katalogowe przykładowych urządzeń oraz lokalizację
urządzeń przedstawiono w załączniku Nr 3 do Zapytania.
Wykonanie nawierzchni nie jest objęte postępowaniem.
Wszystkie urządzenia ocynkowane bądź ze stali nierdzewnej i malowane proszkowo.
Zamawiający dopuszcza możliwość montażu urządzeń na słupie lub pylonie. Zamawiający
przestawia karty katalogowe urządzeń jako przykładowe, w celu przedstawienia
funkcjonalności urządzeń.

Dokument nr: KiWK.Z.ZO.23.2021

Składanie ofert:
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie
pisemnej na załączonym formularzu ofertowym (żal, nr 1) do niniejszego zapytania
ofertowego, przesłać pocztą na adres: Gmina Żarnów Ul. Opoczyńska 5, 26-330 Zamów,
e-mailem: zamowieniapubliczne@zarnow.eu lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy -
pokój nr 11 z adnotacją Oferta cenowa na dostawę i montaż urządzeń malej
architektury w ramach projektu ,,Sołectwo na plus 2021" dla sołectwa Pilichowice
w terminie do dnia 14.09.2021 r. roku do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia: 10.11.2021 r.

Wymagania:
3. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego,
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
Wszelkie wnioski i informacje Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie - na adres: Gmina Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26 - 330 Żarnów, pow.
opoczyński, woj. łódzkie
lub
b) e-mailem - inwestycje@zarnow.eu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia
e-mailcm zwrotnym z dopiskiem: ,,Sołectwo na plus 2021 - Pilichowice"
7. Wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, cena podana w ofercie powinna
obejmować wszystkie koszty i składniki konieczne do poniesienia celem wykonania
przedmiotu zamówienia. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o spisany przez strony
protokół zdawczo - odbiorczy oraz prawidłowo wystaw ioną fakturę/ rachunki w terminie
do 30 dni od dnia jej doręczenia.
8. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.
10. W przypadku wysłania oferty drogą elektroniczną należy żądać potwierdzenia czytelnego
odbioru wysianej oferty.
11. Oferty złożone na inny adres e-mail, niż podany w pkt 9 zapytania ofertowego nie będą
rozpatrywane.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, odwołania lub unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.
13. Zapytania do zapytania ofertowego Wykonawcy mogą składać w' ciągu 3 dni roboczych
od dnia ogłoszenia postępowania. Wnioski zgłoszone po tym terminie pozostają bez
rozpatrzenia.
14. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi w'ynik na stronie internetowej
oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w celu
wyznaczenia terminu podpisu umowy.

Kontakt:
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym:
Urząd (iminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5, tel. (44) 7577055 Agnieszka Tyczyńska, Gabriel
Jasion, Tomasz Wełna.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.