Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni parkingu

Przedmiot:

Remont nawierzchni parkingu

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Boronów
ul. Dolna 2
42-283 Boronów
powiat: lubliniecki
Telefon: 34 35 39 100 Faks: 343669814, tel. 034 35-39-100 wew. 23
bozenat@boronow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Boronów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 34 35 39 10
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt
Gminy Boronów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:
Remont nawierzchni parkingu przy placu rekreacyjno-sportowym w Grójcu
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont nawierzchni parkingu przy placu rekreacyjno-
sportowym w Grójcu".
Zamówienie obejmuje:
1) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-IV: długość 54 metrów, szerokość 9 metrów
2) Podbudowa z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 15 em, długość 54 metrów,
szerokość 9 metrów
3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa
AC 11 S - grubość 5 cm, długość 54 metrów, szerokość 9 metrów

Dokument nr: GKiZP.271.11.1.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 14.09.2021 r. o godz. 9;10 - pok. nr 6 sala narad.

Składanie ofert:
III. Termin złożenia oferty: 14.09.2021 r.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Boronów
ul. Dolna 2
42-283 Boronów
Pok. nr 11 - sekretariat
do dnia 14.09.2021 r. godz. 9;00

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zadania: 29.10.2021 r.

Wymagania:
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., póz. 1129) - zamówienie poniżej progów stosowania ustawy
V. Do oferty należy dołączyć:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG,
o pełnomocnictwo w przypadku gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik,
o kosztorys ofertowy.
VII. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie
prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane
pieczątkami imiennymi. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą
na kopercie należy umieścić napis:
,, Remont nawierzchni parkingu przy placu rekreacyjno-sportowym w Grójcu"
nie otwierać przed 14.09.2021 r. godz. 9;10
IX. Kryterium wyboru oferty:
o Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
o W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Wykonawców o wyjaśnienia
dotyczące treści złożonych przez nich ofert.
o Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
X. Ogłoszenie wyników:
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie o tym
pisemnie. Dodatkowo wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego www.boronow.bip.net.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie
powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Bożena Twarkowska: tel. 034 35-39-100 wew. 23, e-mail: bozenat@boronow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.