Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń malej architektury w zakresie placów zabaw

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń malej architektury w zakresie placów zabaw

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żarnów
ul. Opoczyńska 5
26-330 Żarnów
powiat: opoczyński
044 7577055
zamowieniapubliczne@zarnow.eu
Województwo: łódzkie
Miasto: Żarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: 044 7577055
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert na: dostawę i montaż urządzeń malej architektury w zakresie placów zabaw w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego na rok 2021.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż obiektów malej architektury zgodnie z załącznikiem Nr 3.1, 3.2, do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia
w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego na rok 2021 w niżej wymienionych miejscowościach:
a) Budków
b) Nadole
c) Piiichowice
d) Skórkowice
c) Wierzchowisko 0 Zdyszewice
g) Żarnów szkoła
h) Żarnów plac targowy
Wykonanie nawierzchni nic jest objęte postępowaniem.
Wszystkie urządzenia ocynkowane bądź ze stali nierdzewnej i malowane proszkowo. Zamawiający dopuszcza wykonanie zestawu zabawowego dla placu zabaw w Żarnowie plac targowy z drewna.
Zamawiający dopuszcza łączenie urządzeń za pomocą jednego słupa nośnego w ramach u7odrcbnionego zadania. Nie dopuszcza się łączenia urządzeń w ramach dwóch odrębnych zadań. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu urządzeń na słupie lub pylonie. Zamawiający przestawia karty katalogowe urządzeń jako przykładowe, w celu przedstawienia funkcjonalności urządzeń.

Dokument nr: Nr IGWK.Z.ZO.26.2021

Składanie ofert:
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1) do niniejszego zapytania ofertowego, przesłać pocztą na adres: Gmina Żarnów Ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, e-mailcm: zamowieniapubliczne@zarnow.eu lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy - pokój nr 11 z adnotacją Oferta cenowa na dostawę i montaż urządzeń placów zabaw w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego na rok 2021 w terminie do dnia 13.09.2021 roku do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: 29.10.2021 r.

Wymagania:
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych <Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zf netto.
3. Zamawiający nic dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki konieczne do poniesienia celem wykonania przedmiotu zamówienia. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o spisany przez strony protokoły zdawczo - odbiorcze oraz prawidłowo wystawione faktury/ rachunki w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury/rachunku dla każdej miejscowości oddzielnie.
7. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.
9. W przypadku wysłania oferty drogą elektroniczną należy żądać potwierdzenia czytelnego odbioru wysłanej oferty.
10. Oferty złożone na inny adres e-mail, niż podany w pkl 8 zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, odwołania lub unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
12. Zapytania do zapytania ofertowego Wykonawcy mogą składać w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia postępowania. Wnioski zgłoszone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.
13. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w celu wyznaczenia
terminu podpisu umowy.

Kontakt:
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym:
Urząd Gminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5, tel. (44) 7577055 Agnieszka Tyczyńska, Gabriel Jasion, Tomasz Wełna.
Wszelkie wnioski i informacje Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie - na adres: Gmina Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26 - 330 Żarnów, pow.
opoczyński, woj. łódzkie
lub
b) emailem - inwestycjc@zarnow.eu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia e-mailem zwrotnym z dopiskiem: ,,Fundusz solecki 2021 - place zabaw"

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.