Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie
ul. Mickiewicza 22a
88-400 Żnin
powiat: żniński
tel. 885 230 933
https://platformazakupowa.pl/transakcja/505650
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Żnin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 885 230 933
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 505650

Otwarcie ofert: Otwarcia : 13-09-2021 10:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/505650
Składania : 13-09-2021 10:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej na odcinku od W1 do W16 na terenie dz. o nr ewid. 1055/6 w
ul. 700-lecia w Żninie, gm. Żnin"
1. Wymagania:
Posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
2. Szczegółowy zakres prac:
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji ww. zadania na podstawie zgłoszenia budowy, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 10, 25, 26 ustawy Prawo budowlane), a w szczególności:
- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci wodociągowej oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;
- wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
- żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
3. Ponadto Zamawiający wymaga od inspektora nadzoru inwestorskiego:
- codziennej obecności na terenie budowy celem kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności kontroli stosowanych przez Wykonawcę materiałów budowlanych i jakości wykonywanych prac, a także należytego zabezpieczenia terenu budowy;
- niezwłoczne pisemne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i niezgodności w realizacji zadania, niezależnie od dokonania wpisu w dzienniku budowy;
- przedkładania cotygodniowego raportu z przebiegu i postępu prac, a także stwierdzonych trudności bądź nieprawidłowości, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania;
- służenie radą i pomocą w możliwie największym stopniu Zamawiającemu w zakresie realizowanego zadania.
4. Wymagane dokumenty konieczne do złożenia wraz z ofertą:
- Kopia uprawnień budowlanych,
- Ważne zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające wpis na listę członków tej izby.
5. Termin realizacji zamówienia:
23.09.2021 r. - 30.11.202 r.
Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od udostępnienia pasa drogi przez Zarządcę Drogi. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu wykonania Umowy poprzez przedłużenie terminu realizacji Umowy, w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy w terminie. W takim przypadku termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą bez zmiany umownego wynagrodzenia.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu prac objętych Umową.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 885 230 933
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić wpisując
3 Termin realizacji - Zgodnie z pkt 5, proszę potwierdzić

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie
ul. Mickiewicza 22a
88-400 Żnin
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.