Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
5192z ostatnich 7 dni
20080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii,...

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
J. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
powiat: radomski
tel. 48 610 30 89 wew. 116, 48 610-28-51 Faks 48 610-30-89 we. 130
urzad@skaryszew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Skaryszew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 48 610 30 89 we
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej mogącym mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie.
Opis przedmiotu Zamówienia
1. Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie.
2. Przedmiotem ekspertyzy będzie określenie czy działania właścicieli działek o nr ewidencyjnych 199/12 i 199/13, położonych w miejscowości Maków Nowy, gmina Skaryszew, doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich, tj. działki nr 199/2 w miejscowości Maków Nowy oraz zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
3. Opracowanie powinno zawierać:
o określenie czy doszło do naruszenia stosunków wodnych i na jakiej nieruchomości zaistniało działanie zmieniające stosunki;
o opis istniejącego stanu wody na gruncie;
o dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie;
o czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie (jeżeli tak - to czy została ona wywołana działaniami właścicieli działek o nr ewid. 199/12 i 199/13, położonych w miejscowości Maków Nowy, czy została wywołana innymi czynnikami - wskazać jakimi);
o << czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej, (jeśli tak to, z jakiej
przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);
o kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;
o na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie;
o czy dochodzi do zalewania działek sąsiednich i jaka jest tego przyczyna;
o wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;
o czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiednich (jeżeli tak to wyszczególnić);
o wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;
o wskazanie najskuteczniejszego i najprostszego sposobu zabezpieczenia działki nr 199/2, przed ewentualnymi szkodami związanymi z ewentualną zmianą stosunków wodnych;
o wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania administracyjnego. Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny
wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.
4. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.
5. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie opinie, o których mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Specyfikacja:
VII. Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 44 Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Składanie ofert:
IV. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 14.09.2021r. do godz. 12.00.
Ofertę zawierającą propozycję cenową należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@skaryszew.pl bądź k.luczynska@skaryszew.pl;

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zadania: do 31.10.2021r.

Wymagania:
Zamawiający wymaga, aby do oferty wypełnionej i podpisanej przez Wykonawcę na załączonym formularzu cenowo - ofertowym dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej.
V. Kryterium wyboru ofert:
Cena 100%
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania .
3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa wg wzoru uzgodnionego przez strony.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami: Anna Marszałek -nr tel. 48 610 30 89 wew. 116, e-mail: a.marszalek@skaryszew.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.