Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
5166z ostatnich 7 dni
20054z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wiaty drewnianej

Przedmiot:

Budowa wiaty drewnianej

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Miłośników Ziemi Domaniowskiej
Domaniów 16
55-216 Domaniów
powiat: oławski
Tel.: +48 71 301 73 73
domaniowgops@wp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Domaniów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 71 301 73
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA pn.: ,,Rekreacyjne zagospodarowanie terenu zielonego w obszarze Lider A4'',
ZAPYTANIE OFERTOWE

na budowę wiaty drewnianej na działce 79 obręb Domaniów

Towarzystwo Miłośników Ziemi Domaniowskiej zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.: ,,Rekreacyjne zagospodarowanie terenu zielonego w obszarze Lider A4'', polegającego na budowie wiaty ogrodowej w miejscowości Domaniów. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ,,Lider A4'' z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", umowa udzielenia grantu nr 16/2021-6/4/2020/G z dnia 30 lipca 2021 r
1. Przedmiotem zapytania jest realizacja zadania pn. ,,Rekreacyjne zagospodarowanie terenu zielonego w obszarze Lider A4'' w Domaniów''.

2. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

1) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w miejscu wskazanym na załączniku nr 1 (planowana lokalizacja wiaty) o łącznej powierzchni 50 m2. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki w kolorze szarym. Grubość kostki - 6 cm. Podbudowę należy wykonać z kruszywa kamiennego o grubości warstwy 15 cm na podsypce piaskowej;

2) Montaż wiaty ogrodowej o następujących parametrach:

a) konstrukcja drewniana na słupach 16x16 kotwionych do wcześniej wykonanego podłoża łącznikami BMF;

b) wymiary wiaty: długość 8 m, szerokość 4m, wysokość 4 m;

c) wykonanie stóp fundamentowych pod słupy z betonu B20 (C16/20), stopy o wymiarach 50x50;

d) zadaszenie o układzie krokwiowym oparte na płatwiach. Krokwie o wymiarach: 6/16cm, płatwie 16/16cm, miecze 12/12cm, słupy 16/16cm. Płatew mocować do słupów drewnianych;

e) elementy drewniane dachu zabezpieczyć środkiem grzybo i owadobójczym oraz ppoż.;

f) należy pomalować dwukrotne lakierobejcą konstrukcję wiaty i nadbitki;

g) pokrycie dachu wykonać z gontu bitumicznego w kolorze ceglastym;

h) wykonanie nadbitki dachowej;

i) wykonanie rynny ?75 i rury spustowe ?63 z PVC, obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej (zaleca się z powłoką PVC w kolorze rynny i pokrycia);

j) Przekrój wiaty stanowi załącznik nr 2, rzut przyziemia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Materiały budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zapewnione przez Wykonawcę. Materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. i określonych w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Składanie ofert:
1.Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Domaniów, pokój nr 13 do dnia 10.09.2021 r. do godz. 1300.

4. Adresy do doręczeń w formie: a) pisemnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie 56, 55-216 Domaniów.

b) w wersji elektronicznej na adres e-mail: domaniowgops@wp.pl z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 29 października 2021 r.

Wymagania:
Płatność zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po skutecznym końcowym odbiorze robót budowlanych.

KRYTERIA WYBORU

Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o jedno kryterium: cena: 100%, liczone wg wzoru:

Cmin

C = ---------- x 100

Cx

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

Cmin - najniższa zaoferowana cena,

Cx - cena rozpatrywanej oferty
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej. Oferta musi zawierać oznaczenie: ,,Rekreacyjne zagospodarowanie terenu zielonego w obszarze Lider A4'' w Domaniowie.
DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu i przekaże informację o wyborze oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Kontakt:
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania jest Ewelina Świątek pod nr tel. 71 301 73 73, e-mail: domaniowgops@wp.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.