Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni z kostki betonowej

Przedmiot:

Remont nawierzchni z kostki betonowej

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00, fax +48 61 820 17 09, tel. 61 652 96 46
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 647 72 0
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zamówienia: ,,Remont nawierzchni z kostki betonowej na dojściu do przejścia podziemnego Słowiańska/PST oraz plac stanowiący dojście do przystanku tramwajowego w Al. Solidarności w Poznaniu ".
Opis przedmiotu zamówienia: ,,Remont nawierzchni z kostki betonowej na dojściu do przejścia podziemnego Słowiańska/PST oraz plac stanowiący dojście do przystanku tramwajowego w Al. Solidarności w Poznaniu ".
Łączna powierzchnia chodnika do remontu wynosi około 400 m2 w tym:
- wyjście z przejścia podziemnego Słowiańska/PST na przystanek kierunek Szymanowskiego wyjście strona północno-zachodnia z przejścia podziemnego-130 m2 .
- plac stanowiący dojście do przystanku w Al. Solidarności kierunek Szymanowskiego, plac po stronie południowej do wymiany kostka koloru żółtego - 270 m2 .
Uwaga: zachować min. 0,5m. odstępu od krawędzi przystanku tramwajowego, powyższy pas o ww. szerokości nie podlega wymianie.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

Dokument nr: UOI.342.159.01.2021

Otwarcie ofert: Data, godz. otwarcia ofert: 15.09.2021 Godzina: 13.00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 14.09.2021 Godzina: 14.00
Miejsce złożenia ofert: Kancelaria ZDM lub mailowo na adres oferty@zdm.poznan.pl

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 15.11.2021r.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa:
Wykonawca składa: Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym w oparciu o załącznik nr 1 oraz potwierdzenie wykonywania robót w okresie ostatnich trzech lat (co najmniej trzy roboty polegające na wykonaniu remontu chodnika z kostki betonowej brukowej o wartości nie mniejszej niż 50.000 PLN netto każda) dla jednostek samorządowych i dokumenty potwierdzające, że wykonane zostały w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W czasie wykonywania robót należy wygrodzić teren prowadzenia robót i zabezpieczyć go przed osobami postronnymi zapewniając ciągłość ruchu pieszym. W pobliżu budowy należy zorganizować zaplecze socjalne oraz przenośną toaletę. Po zakończeniu robót budowlanych należy przekazać Zamawiającemu dowód utylizacji materiałów odpadowych uzyskanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. W ofercie należy podać osobę posiadającą uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie specjalności drogowej, która będzie kierować robotami budowlanymi i pełnić funkcję kierownika budowy.
Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed 15.09.2021r. - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 15.09.2021r. - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Kontakt:
Kontakt: Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich, ul. Wilczak 17, Zbyszko Kamiński tel. 61 652 96 46 , zkaminski@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.