Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych

Przedmiot:

Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY W REPKACH
ul. Parkowa 7
08-307 Repki
powiat: sokołowski
tel.: 25 787 50 23 tel.: 25 506 57 00 fax: 25 506 57 40, Tel. (25) 787 50 23 wew. 718
gminarepki@list.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Repki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 25 787 50 23 t
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Repki uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na ,,Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie gminy Repki" zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333):
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych dotyczących sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych waz z wyczyszczeniem przewodów kominowych (jeżeli zachodzi taka konieczność) w budynkach na terenie gminy Repki:
1. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Szkopach, Szkopy 64, 08-307 Repki
2. Budynek świetlicy wiejskiej w Smuniewie, Smuniew, 08-307 Repki,
3. Budynek sanitarno-szatniowy na boisku ,,Orlik" przy Szkole Podstawowej w Repkach, Ul. Szkolna 3, 08-307 Repki,
4. Budynek Urzędu Gminy, Ul. Parkowa 7, 08-307 Repki,
5. Budynek Ośrodka Zdrowia, Ul. Parkowa 11, 08-307 Repki,
6. Budynek po byłej szkole Podstawowej w Repkach Ul. Szkolnej 3,
7. Zespół Szkół w Repkach, Ul. Osiedlowa 8,08-307 Repki (budynek przy Ul. Osiedlowej 8; budynek przedszkola, sala gimnastyczna w tym stołówka w której znajduje się kuchnia opalana węglem ),
8. Zespół Szkół w Skrzeszewie, Skrzeszew 98, 08-307 Repki (w tym stołówka w której znajduje się kuchnia opalana gazem)
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach Podawcach, Wyrozęby Podawce 1, 08-307 Repki, (w tym stołówka w której znajduje się piec opalana węglem).
10. Budynek świetlicy wiejskiej w Gałkach ; Gałki; 08-307 Repki
11. Budynek świetlicy wiejskiej w Wyrozębach-Podawcach ; Wyrozęby- Podawce ; 08-307 Repki
12. Budynek po byłej szkole podstawowej w Szkopach; Szkopy ; 08-307 Repki

Dokument nr: 39/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w formie papierowej i opisać następująco
Gmina Repki, Ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, Oferta na: ,,Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie gminy Repki". Nie otwierać przed dniem: 14.09.2021r. godz. 11.00.

Wymagania:
Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego odrębnie dla każdego budynku.
Do oferty należy załączyć kserokopię decyzji nadającej uprawnienia budowlane do wykonania przeglądów budynków zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ).
Wykonawca może przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej, sprawdzić wskazany zakres prac do wykonania oraz sporządzić ofertę cenową.
Zamawiający zastrzega sobie wykonanie zamówienia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga sporządzenia protokołu z przeprowadzonego przeglądu w formie papierowej odrębnie dla każdego obiektu w terminie 7 dni od daty wykonania przeglądu.
Faktura/rachunek powinna być wystawiona na: - Gmina Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, NIP: 823-155-96-80, REGON 711582055, ze wskazaniem płatnika poszczególnych jednostek organizacyjnych,
(Gmina Repki, ul. Parkowa 7 NIP 823-155-96-80,
Zespół Szkół w Repkach ul. Osiedlowa 8 NIP 823-153-31-66,
Zespół Szkół w Skrzeszewie Skrzeszew 98 NIP 823-153-31-43,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach Podawcach Wyrozęby-Podawce 1 NIP 823-139-43-74).
Termin płatności rachunku/faktury będzie wynosił 21 dni od dnia przedłożenia rachunku/faktury Zamawiającemu.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena łączna brutto za/wykonanie wszystkich przeglądów.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Repki reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, tel.: 25 787 50 23, e - mail: gminarepki@list.pl
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Administrator może powierzyć Państwa dane osobowe innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym umowy powierzenia danych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, tj. przez 10 lat.
6) Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz ich uzupełnienia.
7) Na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kontakt:
Osoba do kontaktu - Andrzej Skorupka Tel. (25) 787 50 23 wew. 718

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.