Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa usunięcia gniazd owadów

Przedmiot:

Usługa usunięcia gniazd owadów

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 190
59-301 Lubin
powiat: lubiński
egliczynska@pmtrans.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=473867
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa usunięcia dwóch gniazd owadów
Opis postępowania Przedmiotem postępowania jest usługa usunięcia dwóch gniazd owadów; gniazda os oraz gniazda szerszeni.
Miejsce wykonania usługi: PMT budynek wartowni, oraz budynek PMT dzierżawiony, przy Ul. Kopalniana 9, 59-101 Polkowice.
Dodatkowych informacji w sprawie udzieli Pan Tomasz Miasojed, kom. 785 807 481.
Warunki płatności: przelew 60 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Odbiorca reguluje swoje zobowiązania w mechanizmie podzielonej płatności.
W ofercie należy określić:
- koszt wykonania usługi [zł netto] - w cenie należy uwzględnić koszt dojazdu
- termin realizacji [dni robocze liczone od daty otrzymania zamówienia]
Do oferty należy dołączyć wypełnione (podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu), aktualne (bieżąca data) dokumenty załączone do postępowania:
Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego.
Załącznik Nr 3 - Karta Wykonawcy.
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ.
Załącznik Nr 5 - Instrukcja płatnicza.
(w przedmiotowej instrukcji należy podać nr konta bankowego, na które będzie dokonana płatność za wykonanie przedmiotu Zamówienia).
Informacje dotyczące przetwarzania przez Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. danych osobowych Kontrahentów znajdują się na stronie: www.pmtrans.pl/RODO
Grupa asortymentowa B1303 - Usługi porządkowe
B16 - INNE USŁUGI OBCE
B21 - POZOSTAŁE USŁUGI
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: PMT/NZ/21/83615

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=473867
Data i godz. zakończenia czasu na składanie ofert 2021-09-14 07:40
Ostateczny termin zadawania pytań 2021-09-14 07:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=473867

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
Do oferty należy dołączyć wypełnione (podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu), aktualne (bieżąca data) dokumenty załączone do postępowania:
Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego.
Załącznik Nr 3 - Karta Wykonawcy.
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w
związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ.
Załącznik Nr 5 - Instrukcja płatnicza.
(w przedmiotowej instrukcji należy podać nr konta bankowego, na które będzie dokonana płatność za wykonanie przedmiotu Zamówienia).
Postanowienia umowy/ zlecenia
1. POL-MIEDŹ TRANS Sp .z o.o. zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji zlecenia/zamówienia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payament) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
2. Dostawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku:
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, jak również
b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz).
3. W przypadku gdy rachunek bankowy Dostawcy nie spełnia warunków określonych w pkt.2 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w zleceniu/zamówieniu, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Dostawcy podstawy do żądania od POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA - Oświadczenie o danych osoby.doc
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ- ogólne warunki zamówienia.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA- Karta Wykonawcy.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA- Oświadczenie Wykonawcy.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO DO OGŁOSZENIA - Instrukcja Płatnicza.doc

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Ewa
Nazwisko: Gliczyńska
Ulica: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 190
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: egliczynska@pmtrans.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.