Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
4882z ostatnich 7 dni
19908z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana i montaż pękniętej szyby

Przedmiot:

Wymiana i montaż pękniętej szyby

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Plac Zamkowy 4
00-277 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: +48 22 35 55 170, fax: +48 22 35 55 127
pprusik@zamek-krolewski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 22 35 55 1
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana i montaż pękniętej szyby
w łuku Arkad Kubickiego
Przedmiot zamówienia stanowi wymiana i montaż pękniętej szyby
Przedmiot
w łuku Arkad Kubickiego (Arkada 2) zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
zamówienia

Dokument nr: ZN.26.3.19.2021

Składanie ofert:
Sposób złożenia ofert:
Pocztą elektroniczną na adres: pprusik@zamek-krolewski.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 10.09.2021 r. o godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania
zamówienia
Do 20 grudnia 2021 r.

Wymagania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. zł
Wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien wykazać, że:
Warunki jakie musi spełniać wykonawca
posiada doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, zrealizował przynajmniej 1 usługę w zakresie wymiany i montażu szyby o wymiarze co najmniej 3,5 m.
Wymagane dokumenty
Wykonawca winien złożyć:
- wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia;
- wykaz zrealizowanych usług , zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena 100 %
Ceny poszczególnych ofert będą podlegały porównaniu według wzoru:
C = Cn/Cb x 100
gdzie:
C - ocena punktowa oferty według kryterium ceny,
Cn - cena najtańszej oferty,
Cb - cena badanej oferty
Sposób podania ceny
1. Cena łączna musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu oferty.
3. Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca obowiązany jest podać prawidłową stawkę VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania podstawy prawnej zastosowanej zmienionej stawki VAT.
Sposób i termin składania ofert
Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą brane pod uwagę.
Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub odwołania przetargu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny. Z tytułu odwołania przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty Wykonawcom nie przysługuje żadna rekompensata za udział w postępowaniu.
Za chwilę zawarcia umowy uważa się podpisanie przez Strony umowy w formie pisemnej.

Kontakt:
Inna korespondencja związana z przetargiem
1. Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert mogą przesłać zapytania dotyczące przetargu na adres: pprusik@zamek-krolewski.pl .
2. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania lub pozostawić pytania bez odpowiedzi.
3. Odpowiedzi na pytania zamieszczane będą na stronie internetowej, w miejscu gdzie znajduje się niniejsze ogłoszenie o przetargu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.