Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
650z dziś
5076z ostatnich 7 dni
20103z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd instalacji i kotłów gazowych

Przedmiot:

Przegląd instalacji i kotłów gazowych

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrośnicy
Chrośnica 54
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
(68)3847477
spgch1@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: (68)3847477
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na: przegląd instalacji i kotłów gazowych:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowej z instrukcjami obsługi urządzeń i eksploatacji kotłowni, obejmować będzie następujące czynności: -przygotowanie kotłowni do eksploatacji przed sezonem
-konserwacja kotłów i innych urządzeń (czyszczenie, sprawdzenie stanu komory spalania) -czyszczenie i regulacja palników,
-regulacja i kontrola urządzeń i systemu sterowania zgodnie z zaleceniami użytkownika, -ocena poprawności działania urządzeń oraz instalacji c.o. i c.w.u. (zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji obsługi dla poszczególnych urządzeń -kontrola naczyń przeponowych,
-czyszczenie filtrów w instalacji centralnego ogrzewania,
-sprawdzenie działania i skuteczności wentylacji nawiewno-wyciagowej,
-sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i armatury gazowej (m.in. działania
zaworów bezpieczeństwa, zaworów odcinających, czujników detekcji gazu i sygnalizacji
alarmowej) wraz z wystawieniem osobnego protokołu dla tego typu badań,
-sporządzenie dla Zamawiającego protokołu z przeprowadzonych przeglądów technicznych
kotłowni gazowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa
budowlanego.
Wykaz kotłowni gazowych:
Lp Adres kotłowni Piece gazowe Model
SP w Łomnicy, Łomnica 40 2 szt. Termet Minimax Plus GCO-DP-13-10 Unical DUA CTN 24 AE
ZSP w Chrośnicy, Chrośnica 54 1 szt. Veissmann Vitodens 200-W 60kw

Dokument nr: 17/ZSP/2021

Składanie ofert:
1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 13.09.2021 r. do godz. 10:00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: ZSP w Chrośnicy, Chrośnica 54, 64-360 Zbąszyń lub
drogą elektroniczną: spgch1@wp.pl (w tytule maila proszę wpisać: ZAPYTANIE OFERTOWE 17/ZSP/2021)
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
do 07.10.2021 r.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100 %
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;
2. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
c) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
1. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
2. Termin związania ofertą 24 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
3. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.zbaszyn.pl.
4. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Anna Kluj, Jolanta Bezdel (68)3847477

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.