Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ustawianie koszy betonowych

Przedmiot:

Ustawianie koszy betonowych

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 647 72 00, fax 61 820 17 09
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 647 72 00, f
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ustawianie koszy betonowych w pasach drogowych miasta Poznania w 2021 roku
Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie obejmuje przeprowadzenie następujących prac:
a) odbiór koszy betonowych z Magazynu ZDM znajdującego się przy ulicy Energetycznej 4 (dawna Gdyńska nr 46/50);
b) ustawienie koszy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycji do zlecenia;
c) wykonanie dokumentacji fotograficznej po ustawieniu koszy, a następnie przekazanie jej Zamawiającemu;
d) sporządzenie protokołu odbioru opracowanego na podstawie wzoru przekazanego przez pracownika Zamawiającego;
e) załączenie do faktury podpisanego protokołu odbioru.
Zamawiający zobowiązuje się, że pojedyncza dyspozycja będzie obejmować ustawienie minimum 6 koszy betonowych.
Wymiary kosza:
Wysokość (cm): 72
Średnica (cm): 53
Pojemność (l): 80
Waga około (kg): 180
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: j.w.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

Dokument nr: UI.ZL.3412.17.2021

Otwarcie ofert: Data, godz. otwarcia ofert: 2021-09-15

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-14
Miejsce złożenia ofert: Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy Ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 2021-09-15 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa:
W treści oferty należy podać kwotę brutto za ustawienie jednego kosza.
Zamawiający zakłada, że maksymalna ilość koszy przeznaczonych do ustawienia w okresie obowiązywania umowy nie będzie większa niż 250 szt.
Do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) dokument potwierdzający należyte wykonanie usług polegających na ustawianiu elementów małej architektury (koszy, ławek, gazonów itp.) - na kwotę sumaryczną brutto minimum 20 000,00 zł z okresu ostatnich trzech lat;
3) oświadczenie Wykonawcy, o dysponowania potencjałem sprzętowym oraz osobowym gwarantującym realizację usługi z wydajnością ustawienia minimum 6 koszy na dobę;
Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed 2021-09-15 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.