Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyznaczenie granicy pasa drogowego

Przedmiot:

Wyznaczenie granicy pasa drogowego

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA NOWY ŻMIGRÓD
ul. Mickiewicza 2
38-230 Nowy Żmigród
powiat: jasielski
tel. (0 13) 44 826 09
sylwia@nowyzmigrod.eu
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowy Żmigród
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (0 13) 44 826 0
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie granicy pasa drogowego działki nr 1789
położonej w Nienaszowie z działkami sąsiednimi nr 742/1, 742/2,1788, 743/2,
743/1, 744/1, 745, 746/1, 747/1, 748, 749, 750/1,1790, 751,1376,1379,1793,
1392,1794,1409/1,1409/2,1410, 687, 686, 685,1778, 662, 661/4, 660/2, 660/1,
659, 655,1777, 650/2, 649, 645, 647, 646, 639,637, 638/2, 638/1, 634,1776,632/2
2. Zakres prac obejmuje :
- wyznaczenie punktów granicznych utrwaleniem palikami drewnianymi w obecności
właścicieli działek

Dokument nr: IOŚ.271.14.23.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną - na adres sylwia@nowyzmigrod.eu w
temacie wiadomości wpisując ,, Oferta na wyznaczenie granicy pasa drogowego ,,
faxem na nr ( 013) 44 826 37, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nowy Żmigród
lub drogą pocztową - na adres: Urząd Gminy Nowy Żmigród Ul. Mickiewicza 2,38-
230 Nowy Żmigród, do dnia 13.09.2021 rok
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 04.10.2021 rok

Wymagania:
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma
wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych
kryteriów ofert.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wszystkie roboty niezbędne do
prawidłowego zrealizowania zadania.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. 0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy
złożyli oferty.
2. Postępowanie może zostać unieważnione lub odwołane w każdym czasie, o czym
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
DODATKOWE INFORMACJE
Podmiot składający ofertę daje gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych przez
Zamawiającego danych osób fizycznych, spełniało wymogi Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.1

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych : Sylwia Sudyka, tel. (0 13) 44 826 09
- w sprawach przedmiotu zamówienia : Ziomek Grzegorz ( 0 13) 44 826 17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.