Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa obiektów małej architektury - placu zabaw

Przedmiot:

Budowa obiektów małej architektury - placu zabaw

Data zamieszczenia: 2021-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA
Długołęka, ul. Robotnicza 12
55-095 Mirków
powiat: wrocławski
Tel. (71) 323 02 03 Fax. (71) 323 02 04
m.leszczynska@gmina.dlugoleka.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mirków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (71) 323 02 03
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
L Nazwa przedmiotu zamówienia: Budowa obiektów małej architektury - placu zabaw we wsi
Dąbrowica ETAP I
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wbudowaniu
na dz. nr 16/4 obręb Dąbrowica następujących urządzeń zabawowych:
a) Huśtawka wahadłowa podwójna, siedziska z płaskiej gumowej deseczki, wraz z transportem i
montażem, 1 kpl
wymiary charakterystyczne:
- długość: 361cm; szerokość 194cm; wysokość 233cm,
- wymiary powierzchni zderzenia: 740cm x 290cm,
- wysokość swobodnego upadku max. 130cm,
- wiek użytkowników: 3-14 lat
specyfikacja materiałowa:
- konstrukcja z impregnowanego drewna klejonego o przekroju min. 90x90mm, konstrukcja kotwiona
za pomocą metalowych kotew, górna belka z profilu stalowego
- łańcuchy kalibrowane, siedziska atestowane,
- elementy metalowe ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
- wierzchnie części elementów konstrukcyjnych zaślepione,
- wszystkie śruby, wkręty zabezpieczone przed skaleczeniem i zakleszczeniem,
- kotwienie niestandardowe: zgodne z rys Linkiem z Załącznika nr 3
Nawierzchnia bezpieczna w strefie upadku pod huśtawką, o łącznej powierzchni 24 m2 (zgodnie z
rysunkiem z załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
b) Karuzela tarczowa, wraz z transportem i montażem, 1 kpl
wymiary charakterystyczne:
- długość: 120cm; szerokość 120cm; wysokość 70cm,
- wymiary powierzchni zderzenia: 520cm x 520cm,
- wysokość swobodnego upadku max. 70cm,
- wiek użytkowników: 3-12 lat
specyfikacja materiałowa
- konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo, poręcze ze stali nierdzewnej,
podesty z grawerowanej płyty HPL
- elementy metalowe ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
- wszystkie śruby, wkręty zabezpieczone przed skaleczeniem i zakleszczeniem,
- kotwienie niestandardowe: zgodne z rysunkiem z Załącznika nr 4
c) Zestaw zabawowy, wraz z transportem i montażem, 1 kpl
wymiary charakterystyczne:
- długość: 212cm; szerokość 143cm; wysokość 280cm,
- wymiary powierzchni zderzenia: 562cm x 443cm,
- wysokość swobodnego upadku max. 90cm,
- wiek użytkowników: 1-8 lat
w skład zestawu wchodzą:
- wieża z dachem dwuspadowym i podestem na wys. max. 90cm,
- zjeżdżalnia z kompletem osłon i zabezpieczeń,
- wejście na wieżę po schodkach z poręczami,
- dwa panele edukacyjne,
- urządzenie manipulacyjne.
specyfikacja materiałowa:
- konstrukcja z impregnowanego drewna klejonego, o przekroju min. 90x90mm, konstrukcja
kotwiona za pomocą metalowych kotew, górna belka z profilu stalowego,
- podesty, platformy, ściany wspinaczkowe wykonane z HPL,
- konstrukcje elementów wykonane ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo, daszki, osłony,
barierki, burty zjeżdżalni z płyt HDPE,
- drążki, poręcze, ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej,
- wierzchnie części elementów konstrukcyjnych zaślepione,
- wszystkie śruby, wkręty zabezpieczone przed skaleczeniem i zakleszczeniem,
-kotwienie niestandardowe: zgodne z rysunkiem z Załącznika nr 5
Z uwaai na okresowo podmokły teren działki nr 16/4 w miejscowości Dąbrowica dla zachowania
bezpieczeństwa użytkowników projekt placu zabaw zakłada zastosowanie niestandardowych
fundamentów dla urządzeń zabawowych. Projekt fundamentów sporządzony został na podstawie
opinii geotechnicznej z maja 2021 r.. stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
Montaż elementów małej architektury należy wykonać sposobem ręcznym na terenie placu budowy.
W skład ETAPU I nie wchodzi:
- dostawa i montaż ogrodzenia,
- dostawa i montaż altany rekreacyjnej,
- dostawa i montaż kosza na śmieci,
- dostawa i montaż stojaka na rowery,
- dostawa i montaż regulaminu placu zabaw,
- nasadzenia.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych,
estetycznych, funkcjonalnych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych,
bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Dopuszcza
się 10 % odchylenia pod względem wymiarów elementów, pod warunkiem, że zmieszczą się w
obrębie projektowanych stref bezpieczeństwa i nawierzchni elastycznych. Przed zastosowaniem
rozwiązań równoważnych, na etapie składania ofert należy uzyskać ich akceptację u Zamawiającego
i Projektanta Akceptacja dokonywana będzie na podstawie dołączonych przez oferentów kart
technicznych i kopii certyfikatów proponowanych urządzeń i nawierzchni bezpiecznej.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zakłada odtworzenie trawników na terenie objętym inwestycją.
Wymagane jest, aby trawniki wykonane zostały przez wysianie mieszanki nasion na odpowiednio
przygotowanym podłożu.
Szczegółowa lokalizacja urządzeń będących przedmiotem niniejszego zapytania znajduje się na
rysunku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Rodzaj zamówienia: [dostawa / usługa / robota budowlana]

CPV: 45112723-9, 37535200-9, 45223800-4

Dokument nr: WPT.814L13.2021ML

Składanie ofert:
Oferty sporządzone pisemnie należy wysłać pocztą elektroniczną pod adres e-mail:
m.leszczynska@gmina.dlugoleka.pl
w terminie do dnia 13.09.2021r. do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: [29 październik 2021 r.]

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Długołęka jako Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia prowadzonym zgodnie z §8 Regulaminu udzielania zamówień o wartości
poniżej 130 000,00 zŁ
3. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:
Cena oferty brutto - waga 100 %,
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawierać będzie najkorzystniejszą cenę
[innej: Dokumentacja stanowiąca załączniki do niniejszego zapytania:
L Załącznik nr 1) Projekt Zagospodarowania Terenu pa ,,Budowa obiektów malej architektury - plac
zabaw we wsi Dąbrowica", obejmujący budowę obiektów malej architektury w miejscu publicznym na
działce ew. nr 16/4 w Dąbrowicy, gm. Długołęka sporządzony przez ALEKSANDER SAŁAGACKI
ARCHITEKTURA A.S.A ul Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław w styczniu 2020 r.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest
do zawarcia z zamawiającym pisemnej umowy, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą podlegały ocenie
przez zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.