Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej

Przedmiot:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej

Data zamieszczenia: 2021-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
powiat: wysokomazowiecki
tel. (86) 277-11-45
sekretariat@ciechanowiec.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Ciechanowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (86) 277-11-45
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Burmistrz Ciechanowca działając w imieniu i na rzecz Gminy Ciechanowiec,
zaprasza do złożenia oferty na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

,,Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV do celów oświetlenia drogowego w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej."

I. Zakres rzeczowy zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego, w trakcie realizacji zadania, w okresie od zawarcia umowy do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi za wady nad realizacją prac w n/w zakresie:
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności mające na celu wykonanie budowy
oświetlenia drogowego w ramach inwestycji: ,,Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV do celów oświetlenia drogowego w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej." tj.:

Budowa sieci kablowej oświetleniowej typu YAKXS 4x35 mm? o całkowitej długości trasy 685 m, od istniejącego słupa nr 24 zlokalizowanego na działce 3080.
Projektowana sieć nN 0,4 kV będzie się krzyżować oraz zbliżać z istniejącymi urządzeniami i obiektami. Z uwagi na dużą ilość skrzyżowań i zbliżeń na całej długości trasy kable układać w rurach osłonowych o średnicy ? 75 mm. Na skrzyżowaniach proj. sieci
z drogami i wjazdami należy stosować rury HDPE sztywne SRS założone w technologii przewiertu sterowanego, w pozostałych częściach w wykopach otwartych stosować rury karbowane DVR. Należy stosować rury koloru niebieskiego. Na połączeniach rur osłonowych różnego i tego samego typu stosować złączki M75T. Do uszczelnienia przepustów zastosować rury termokurczliwe odpowiednio RC4S-76,2/20,6.
Przy skrzyżowaniach proj. kabli nN z istniejacymi urządzeniami zachować następujące odległości:
o z wodociągiem - w - minimum 50 cm,
o z kanalizacją ściekową - ks - minimum 50 cm,
Na skrzyżowaniach z sieciami podziemnymi wykopy wykonywać ręcznie
z zachowaniem należytej ostrożności. Kable w rurach na całej długości trasy układać linią falistą w wykopie o głębokości 0,8 m. Rury z kablami przysypać 30 cm warstwą gruntu rodzimego. Na grunt rodzimy ułożyć folię koloru niebieskiego. Na folię nasypać pozostały grunt rodzimy. Kable przysypywać i warstwami ubijać. Układając kable zostawić zapasy
w ziemi przy złączach i stacjach oraz słupach po 1 m. Żyły kabli w złączach słupów oświetleniowych oznaczyć termokurczliwymi oznacznikami faz ZOK-2. Kabel należy znakować zaczepiając tabliczki identyfikacyjne w następujących miejscach: na kablu w ziemi co 10 m, na kablu w złączu słupowym, na słupie w miejscu wyjścia kabla z osłony kablowej.
Tabliczki powinny posiadać trwale wykonane napisy odporne na działanie czynników atmosferycznych. Tabliczki powinny zawierać następujące informacje: typ kabla, długość całkowitą, adres, rok budowy, właściciela.
Układ zasilania, układ pomiarowy i sterowanie projektowanym oświetleniem znajdują w szafce SO zlokalizowanej przy stacji trafo nr 9-742 ,,CC-Uszyńska" i pozostaje bez zmian.

Budowa - montaż słupów oświetleniowych.
Stalowe słupy oświetleniowe ośmiokątne typu o wysokości 9 m (łącznie z wysięgnikiem) wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 4 mm. Słup posadowić na fundamencie betonowym F-120/43. Oprawę oświetleniową typu LED 70W (strumień 10500/lm, IP66, IK08, żywotność 120000h, barwa światła 4000K, temperatura pracy od -40 do + 50OC) zamontować na wysięgnikach.
W złączu słupowym zainstalować izolacyjne złącza kablowe IZK. W skład 1 kompletu wchodzą: złącze bezpiecznikowe typu IZK-2.01 - 2 szt., złącza fazowe typu IZK-2.02 - 1 szt. oraz złącze zerowe typu IZK-3.03 - 1 szt. W złączu bezpiecznikowym zainstalować wkładkę DO1-4A do zabezpieczenia oprawy. Od złącza bezpiecznikowego do oprawy oświetleniowej wciągnąć przewód YDY 2x2,5 mm2. Wykonać numerację słupów - cyfry koloru czerwonego
o wysokości 5 cm.

Zabezpieczenie wzdłużne RSA-1/250A
W istniejącej linii nN 0,4 kV należy wykonać zabezpieczenie wzdłużne w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zabezpieczenie wzdłużne wykonać na słupie nr 24 z zastosowaniem rozłącznika słupowych RSA-00/160A. Rozłączniki wyposażać we wkładki bezpiecznikowe WTNgG-16A. Zasilanie rozłącznika wykonać kablem YAKXS 4x35mm2 układanym na uchwytach dystansowych SO 79,6. Rozłącznik mocować na wysokości 3 m od poziomu ziemi.

Dokument nr: RI.032.94.2021

Specyfikacja:
Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi przedstawiają dokumenty zamieszczone na stronie internetowej:
http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/Zam_publiczne/2021/zapytania-publiczne-2021-powyzej-30000-euro.html

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec (parter) lub przesłać na wskazany wyżej adres Urzędu lub na adres e-mail: sekretariat@ciechanowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 13 września 2021 r. godz. 14.00

Wymagania:
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.