Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
855z dziś
5311z ostatnich 7 dni
20199z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: POGOTOWIE TECHNICZNE SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Przedmiot:

POGOTOWIE TECHNICZNE SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Data zamieszczenia: 2021-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok
powiat: gorzowski
tel. 514 074 203
https://platformazakupowa.pl/transakcja/506753
Województwo: lubuskie
Miasto: Santok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 514 074 203
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
GZUK.271.2.ZO.2021.ŁB POGOTOWIE TECHNICZNE SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE SOŁECTW: STARE POLICHNO, NOWE POLICHNO, LUDZISŁAWICE, LIPKI WIELKIE, MĄKOSZYCE I JASTRZĘBNIK
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 POGOTOWIE TECHNICZNE SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ Usługa pogotowia technicznego będzie obowiązywać na okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r. (15 miesięcy), na terenie sołectw: Stare Polichno, Nowe Polichno, Ludzisławice, Lipki Wielkie, Mąkoszyce oraz Jastrzębnik i polegać będzie na: 1. Usuwaniu awarii na sieci wodociągowej zgłoszonych przez Zamawiającego. 2. Usuwaniu awarii na sieci kanalizacyjnej zgłoszonych przez Zamawiającego. 3. Przystąpienie do usunięcia awarii winno nastąpić nie później niż w ciągu 3 godz. od zgłoszenia, zaś usunięcie awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub powodujących straty mienia przystąpienie do usunięcia awarii winno być natychmiastowe. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście, bez udziału podwykonawców, kluczową część zamówienia, tj. usługę polegającą na usuwaniu awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udostępnić urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i obiektów tych sieci ani powierzyć wykonania obowiązków będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. 6. Wykonawca dokonuje zakupu materiałów na potrzeby usuwania awarii przyłączy sieci na swój koszt z wyłączeniem kosztów inwestycyjnych powstałych na gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i wydatków związanych z ich eksploatacją oraz wymianą części zamiennych. Wymiany, naprawy i związane z tym prace zostaną wykonane po konsultacji z Zamawiającym. 7. Materiały sanitarne i budowlane używane trakcie remontu powinny być fabrycznie nowe, jakościowo i materiałowo odpowiadające elementom wcześniej uszkodzonym spełniającym wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane, a ich pozyskanie i dostawę należy zapewnić w zakresie i terminie gwarantującym usunięcie awarii z wyłączeniem kosztów inwestycyjnych powstałych na gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zostaną zakupione przez Wykonawcę po konsultacji z Zamawiającym i na koszt Zamawiającego. 8. Po stronie Wykonawcy jest utylizacja zużytych materiałów, urządzeń i innego wyposażenia będącego częścią naprawianych sieci. Wykonawca przedstawi każdorazowo dokument wystawiony na Gminę Santok potwierdzający fakt utylizacji. Z dokumentu winien wynikać zindywidualizowany przedmiot utylizacji (ilość, rodzaje urządzeń itp., dane pozwalające zidentyfikować likwidowany majątek) oraz kwota wynagrodzenia uzyskanego z tego tytułu. Oddanie przez Wykonawcę do utylizacji nie może nastąpić bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie odpowiedzialnego merytorycznie pracownika Zamawiającego. 9. W przypadku likwidacji awarii odsuniętej w czasie zakupy materiałowe wymagają każdorazowo zgody Zamawiającego. 10. Zakupiony materiał podlega sprawdzeniu (kontroli) przez Zamawiającego. 11. Po stronie Zamawiającego jest odcięcie dopływu wody na danym odcinku sieci w celu usunięcia awarii przez Wykonawcę. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -

Dokument nr: ID 506753, GZUK.271.2.ZO.2021.ŁB

Otwarcie ofert: Otwarcia : 14-09-2021 14:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/506753
Składania : 14-09-2021 14:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji - 15 miesięcy, od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 514 074 203
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych transzach na podstawie faktur częściowych, wystawianych na koniec każdego miesiąca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac wykonanych w danym miesiącu oraz każdorazowym protokołem z usunięcia awarii przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego. Dane do faktury: NABYWCA: Gmina Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok NIP 599 10 12 159 ODBIORCA: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Santoku ul. Gorzowska 37 66-431 Santok Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 15 miesięcy, od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, koparek i innego sprzętu po stronie Wykonawcy z wyłączeniem zadań inwestycyjnych na sieci gminnej wodociągowo-kanalizacyjnej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 GWARANCJA - Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane usługi 24 miesięcy gwarancji jakości . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 BEZPIECZEŃSTWO - Wykonawca zapewnia ochronę mienia i przestrzeganie przepisów BHP, p.poż i sanitarnych oraz nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdują się na terenie prowadzonych prac, jak i szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
7 CENA - Cenna za usługę winna obejmować okres 15 miesięcy, zgodnie z zapytaniem ofertowym. Wykonawca przelicza miesięczny koszt usługi i podaję cenę w ofercie pomnożoną miesięczną razy 15 m-cy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.