Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie sygnalizacji świetlnej

Przedmiot:

Utrzymanie sygnalizacji świetlnej

Data zamieszczenia: 2021-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Drogownictwa
Lwowska 28a
38-400 Krosno
powiat: Krosno
https://platformazakupowa.pl/transakcja/506685
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
D.7011.50.2.2021.J ,,Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna" w 2022 roku
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 ,,Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna" w 2022 roku Cena według kosztorysu ofertowego 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Gmina Miasto Krosno
Lwowska 28a
38-400, Krosno

Dokument nr: ID 506685, D.7011.50.2.2021.J

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/506685
Składania : 13-09-2021 07:20:00
Otwarcia : 13-09-2021 07:25:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/506685

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Zakres zadania obejmuje wykonanie:
- konserwacje i bieżące naprawy sygnalizacji - ryczałt - 12 miesięcy:
a. remont urządzeń do regulacji ruchu oraz kamer monitoringu obejmujący naprawę roboty konserwacyjne oraz czyszczenie rejestrów,
b. wykonywanie regulacji i korekt programów pracy sygnalizacji nie włączonych do systemu,
c. odbiór, przechowywanie i konserwacja elementów sygnalizacji świetlnej pochodzących z rozbiórki,
d. raportowanie miesięczne funkcjonowania sygnalizacji świetlnej,
e. prowadzenie miesięcznych odbiorów kontrolnych sygnalizacji w obecności przedstawiciela zamawiającego,
- montaż sygnalizatorów akustycznych - 2 szt.,
- wymiana przycisków dla pieszych - 4 szt.,
- montaż masztów ocynkowanych do istniejących fundamentów - 2 szt.
- demontaż starego i montaż nowego fundamentu pod maszt sygnalizacji świetlnej - 2 szt.,
- wymiana wkładu LED 300 na maszcie - 2 szt.,
- wymiana wkładu LED 200 na maszcie - 2 szt.
- montaż kompletnego sygnalizatora 3x300 LED na maszcie - 2 kpl.,
- montaż kompletnego sygnalizatora 3x300 LED na wysięgniku - 2 kpl.,
- montaż kompletnego sygnalizatora 2x200 LED na maszcie - 4 kpl.,
- montaż wysięgnika ocynkowanego o dł. Do 8,5 mb do gotowego fundamentu - 1 szt.,
- demontaż i montaż nowego ekranu kontrastowego - perforowanego - 2 kpl.,
- demontaż starego i montaż nowego zawiesi wysięgnikowego - 3 kpl.
- demontaż zniszczonego masztu wraz z konsolą - 3 szt.,
- demontaż latarni na wysięgniku - 3 kpl.
- wykonanie nowej pętli indukcyjnej - 2 szt.,
- opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej - 1 szt.,
- montaż nowej kamery detekcji sygnalizacji - 1 szt.,
- oczyszczenie kamer monitoringu - 2 szt.
- konfiguracja do systemu nowego urządzenia - 1 kpl.
Wymiany i remonty sygnalizacji będą uzależnione od zniszczeń przy kolizjach i faktycznych potrzeb. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowo dostępnego numeru telefonu, który zostanie podany: Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Pożarnej.
1.2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania:
a) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,
b) uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
Koszt wykonania prac wyszczególnionych w punkcie 1.2. wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wykonania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych w budżecie miasta.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących jej treści.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści złożonej oferty oraz jej załączników.
W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
Umowa na realizację Zamówienia zostanie przygotowana przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 47 43 619 - Jakub Jaskulski lub Paulina Kopacz od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywać fakturami częściowymi wystawianymi: pierwsza za okres od dnia podpisania umowy do miesiąca stycznia 2022 r., kolejne faktury miesięcznie. Na wysokość faktury składa się wysokość sumy: wartości robót faktycznie wykonanych w danym okresie rozliczeniowym oraz kwoty ryczałtowej za miesięczną konserwację sygnalizacji. Należności będą regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę potwierdzającą prawidłowo wykonany przedmiot umowy przed rozpoczęciem odbioru lub w jego trakcie, termin zapłaty liczony jest od dnia zakończenia odbioru. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Wzór umowy.docx
3 Termin realizacji - o od dnia podpisania umowy o do dnia 30.11.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Warunek dotyczący zdolności zawodowej - Zamawiający wymaga by oferent dysponował personelem przewidzianym do realizacji zamówienia: - jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP eksploatacyjnymi do 1 kV oraz uprawnieniami SEP ,,D" do dozoru technicznego oraz winna być przeszkolona w obsłudze sterowników zastosowanych w istniejących sygnalizacjach (będących na gwarancji) na terenie miasta Krosna tj. TECHVISION oraz A-STER - Załącznik Nr 3 - Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
4. Załącznik nr 3 - [...].doc
6 Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym - Wykonawca akceptuje warunki Zamawiającego dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
3. Załącznik nr 2 - [...].doc
7 Kosztorys ofertowy - Należy dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót wraz z wykazem cen czynników produkcji. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2. Załącznik nr 1 - [...].doc
Przedmiar.xls
8 Gwarancja - Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 12 miesięcy gwarancji jakości i 12 miesięcy rękojmi za wady na roboty budowlane objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Jakub Jaskulski
Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Drogownictwa
Lwowska 28a
38-400 Krosno
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.