Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa systemu nagłośnienia (elektroakustyki), systemu akustyki wnętrza oraz systemu...

Przedmiot:

Dostawa systemu nagłośnienia (elektroakustyki), systemu akustyki wnętrza oraz systemu oświetlania scenicznego

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Grybowie
ul. Rynek 12
33-330 Grybów
powiat: nowosądecki
Tel.: +48 184450140, Faks: +48 184450202
umgrybow@pro.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Grybów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 184450140,
Termin składania ofert: 2021-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA systemu nagłośnienia (elektroakustyki), systemu akustyki wnętrza oraz systemu oświetlania scenicznego

Numer referencyjny: BGiOŚ.271.24.2021
II.1.2)Główny kod CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA systemu nagłośnienia (elektroakustyki), systemu akustyki wnętrza oraz systemu oświetlania scenicznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 - DOSTAWA instrumentów wraz z akcesoriami.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
37300000 Instrumenty muzyczne i ich części
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Grybów

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA instrumentów wraz z akcesoriami (zestaw edukacyjny). Szczegółowy opis zestawu znajduje się w rozdziale 12 Projektu wyposażenia Sali.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

,,Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym".Nr projektu: PLSK.01.01.00-SK-0120/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 - DOSTAWA i montażu elementów konstrukcyjnych, okotarowania, okablowania, szaf teletechnicznych, paneli przyłączeniowych, zasilania oraz insfrastruktury LAN.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51310000 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Grybów

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach tej części należy zamontować konstrukcje kratownicowe na widowni i na scenie. Należy przygotować punkty konstrukcyjne do zawieszenia zestawów głośnikowych ZG1 i ZG2 - dokładna lokalizacja do ustalenia z wykonawcą zadania 4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

,,Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym".Nr projektu: PLSK.01.01.00-SK-0120/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 - DOSTAWA, montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń oświetleniowych wraz z akcesoriami

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Grybów

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA, montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń oświetleniowych wraz z akcesoriami (haki, linki zabezpieczające) i okablowaniem do urządzeń oświetleniowych (zgodnie z Projektem wyposażenia Sali). Połączenia poprzez protokół DALI z systemem oświetleniowym sali oraz zaprogramowanie sterownika. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

,,Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym".Nr projektu: PLSK.01.01.00-SK-0120/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 - DOSTAWA, montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń związanych z nagłośnieniem

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32342000 Urządzenia głośnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Grybów

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA, montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń związanych z nagłośnieniem - zestawy głośnikowe, urządzenia audio, mikrofony, konsoletę. Montaż urządzeń w szafach teletechnicznych oraz ich okablowanie. Wykonawca powinien również zaprogramować urządzenia oraz podłączyć do systemu sterowania sterowanie projektorami i kurtynami.

Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

,,Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym".Nr projektu: PLSK.01.01.00-SK-0120/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 - DOSTAWA całej aparatury związanej z kinotechniką oraz multimediami (projektory, ekrany, procesor kinowy, matryce wideo)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51310000 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Grybów

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA całej aparatury związanej z kinotechniką oraz multimediami (projektory, ekrany, procesor kinowy, matryce wideo). Montaż ekranów (oraz sterowanie do ekranu kinowego), montaż projektorów podłączenie sygnałów wideo oraz audio, uruchomienie oraz kalibracja urządzeń. DOSTAWA programu sprzedaży biletów i przeprowadzenie integrację ze stroną Zamawiającego.

Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

,,Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym".Nr projektu: PLSK.01.01.00-SK-0120/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 - DOSTAWA kompletu kamer, systemu miksowania obrazu oraz streamingu, ekrany i pozostałych elementów systemu digital signage

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32200000 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Grybów

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA kompletu kamer, systemu miksowania obrazu oraz streamingu, ekrany i pozostałych elementów systemu digital signage. Urządzenia należy zamontować, połączyć, uruchomić, zaprogramować.

Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

,,Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym".Nr projektu: PLSK.01.01.00-SK-0120/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 32000000, 37300000, 51310000, 31500000, 32342000, 32200000

Dokument nr: 481741-2021, BGiOŚ.271.24.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Urząd Miejski w Grybowie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/miasto-grybow

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Grybów

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2021

Kontakt:
Urząd Miejski w Grybowie
ul. Rynek 12
Grybów
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
33-330
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Główczyk
E-mail: umgrybow@pro.onet.pl
Tel.: +48 184450140
Faks: +48 184450202

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.