Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Przedmiot:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Męcinka
Męcinka 11
59-424 Męcinka
powiat: jaworski
Tel. 76 / 871 34 40 Fax. 76 / 871 34 52, tel. (76) 871 34 53
janusz@mecinka.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Męcinka
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 76 / 871 34 40
Termin składania ofert: 2021-10-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130,- tyś. zł netto
(zgodnie z art 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2021 poz. 1129
tekst jednolity) Gmina Męcinka
zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji
zadania pn.:
,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Matuszowie - skwer i miejsca postojowe.
I etap realizacji - miejsca postojowe".
1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Zakres prac do wykonania obejmuje wykonanie parkingu na działkach nr 222/30 i 222/43
Zaprojektowane jest 12 miejsc parkingowych 2,5x5,0 m oraz dwa miejsca dla
niepełnosprawnych 3,0x5,0 m. Pomiędzy parkingami a planowanym do wykonania w II
etapie terenem zielonym zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 m.
Powierzchnia parkingu - 186,0 m2,
Powierzchnia chodnika - 102,1 m2
Krawężnik kamienny 12x20 cm
Krawężnik należy ułożyć na ławie betonowej z betonu CI5/20 - długość krawężnika
102,9 m.
Nawierzchnia parkingu:
o Kostka granitowa 10x10 cm - materiał inwestora,
o Podsypka cementowo piaskowa - gr 3 cm,
o Podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm - istniejąca
Nawierzchnia chodnika:
o Kostka granitowa 10x10 cm - materiał inwestora,
o Podsypka cementowa piaskowa - 3,0 cm,
o Podbudowa z mieszanki 0-31,5 mm - istniejąca
Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie pomiarów geodezyjnych terenu w celu
określenia granic działek, opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej
organizacji ruchu na okres prowadzenia prac w pasie drogowy.
Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu.

Dokument nr: IR.7230.140.2021

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert; oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Matuszowie - skwer i miejsca postojowe.
I etap realizacji - miejsca postojowe", do dnia 8 października 2021 r, do godz. 11;00
w sekretariacie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11. 59-424 Męcinka lub mailowo na
adres: janusz@mecinka.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia (wymagany): 15.12.2021r.

Wymagania:
3. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany załącznik nr 1 - formularz oferty,
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty: cena - 100 %.
Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej
wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Informacja o wybranej ofercie zostanie umieszczona na stronie:
Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Kontakt:
7. Osoba uprawniona do kontaktów:
Janusz Brzozowski - inspektor ds. inwestycji i remontów, tel. (76) 871 34 53,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.