Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu ogrodowego oraz elektronarzędzi

Przedmiot:

Dostawa sprzętu ogrodowego oraz elektronarzędzi

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
0957355905
GRAZYNA.SITARZ@UM.GORZOW.PL
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72721
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: 0957355905
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLB.08.01.01-08-0024/20 - Przedszkolaki na Górczynie

Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ogrodowego oraz elektronarzędzi dla Przedszkola Miejskiego nr 20, która stanowi realizację działania projektu: "Przedszkolaki na Górczynie" - projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Okres gwarancji
24 m-ce

CPV: 16160000-4, 44510000-8

Dokument nr: 2021-940-72721, WED.I.042.9.23.2021.GS

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
Gorzów Wielkopolski
Gmina
Gorzów Wielkopolski
Miejscowość
Gorzów Wielkopolski

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:
- w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy,
- w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszej umowy,
- zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy oraz pod warunkiem, że cena przedmiotu umowy o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zmianie a nadto nowo oferowany przedmiot umowy będzie posiadał parametry nie niższe niż parametry techniczne i funkcjonalności wskazane w umowie, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia; ponadto Wykonawca przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie; dokonanie powyższej zamiany nie może spowodować zmiany terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji umowy,
- w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, w wyniku czego nie można dochować terminów realizacji zamówienia określonych w umowie,
- w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy,
- w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany sposobu organizacji prac rozumianej jako procedura odbioru,
- w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym.
2. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej z uzasadnieniem.
3. O Wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmiany wprowadzane w umowie Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności poinformować pisemnie Zamawiającego.
4. Zmiany umowy będą wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
o Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-06
Data ostatniej zmiany
2021-10-06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
1. Cena 80 %
2. Termin dostawy 20 %

Kontakt:
Osoby do kontaktu
GRAŻYNA SITARZ
tel.: 0957355905
e-mail: GRAZYNA.SITARZ@UM.GORZOW.PL

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.