Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Demontaż modułów elastycznych z ekranów akustycznych

Przedmiot:

Demontaż modułów elastycznych z ekranów akustycznych

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25
30-059 Kraków
powiat: Kraków
33 817 42 49
kazimierz.drabczyk@wp.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 33 817 42 49
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. demontażu modułów elastycznych z ekranów akustycznych
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem zamówienia jest: specjalistyczny montaż innowacyjnych elastycznych modułów PV na
ekranach dźwiękochłonnych wzdłuż linii PKP PLK
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
I. Specjalistyczny demontaż innowacyjnych elastycznych modułów PV z ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż linii PKP PLK PV na potrzeby realizacji prac badawczych w
projekcie ,,Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym
zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania" -
FLEXPVSCREEN.
Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Wspólne przedsięwzięcie BRIK w ramach poddziałania 4.1.1 ,,Strategiczne
programy badawcze dla gospodarki".
II. Parametry i opis zamawianej usługi:
Przedmiotem zapytania jest
1. Przygotowanie niezbędnych urządzeń i sprzętu, planu działania w celu wykonania
demontażu innowacyjnych elastycznych modułów PV z 3 ekranów dźwiękochłonnych na
stacji kolejowej PKP PLK w Jaśkowicach Legnickich.
Projekt Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym
zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania
Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wspólne przedsięwzięcie BRIK w ramach poddziałania 4.1.1 ,,Strategiczne programy badawcze dla gospodarki"
IMIM PAN - LIDER PROJEKTU
2. Moduły zbudowane są z 6 submodułów pokrytych szkłem hartowanym na podłożu z
laminowanej tkaniny typu Cordura, wymiar jednego modułu wynosi 1810 x 2000 mm (+/-
200 mm w zależności od wariantu modułu).
3. Demontaż dotyczy 12 modułów w 6 parach po obu stronach ekranów akustycznych na
stacji kolejowej,
4. Podczas demontażu nie można uszkodzić elementów dźwiękochłonnych ekranów
należących do PKP PLK,
5. Demontaż należy wykonać ze słupów stalowych ekranów dźwiękochłonnych a następnie
odłączenie z instalacji elektrycznej i zbierającej dane,
6. Do montażu należy użyć sprzętu do prac na wysokości, na infrastrukturze PKP oraz prac
przy napięciu stałym 250 V.
7. Do demontażu konieczne są urządzenia i narzędzia pozwalające na demontaż linki
stalowej w otulinie, zacisków linowych oraz śrub rzymskich
8. Podczas demontażu należy także zdemontować połączenia elektryczne dedykowane do
systemu monitorowania energii
9. Moduły należy dostarczyć do magazynu w Mysłowicach (przewieźć z Jaśkowic
Legnickich)
10. Prace będą prowadzone na wysokości maksymalnej 5m nad poziomem gruntu
11. Prace będą prowadzone na infrastrukturze PKP PLK (wymagane zgody i szkolenie BHP ze
strony PKP).
12. Prace będą dotyczyły modułów oraz autonomicznego systemu energetycznego
(wymagane zgody ze strony twórcy systemu).
13. Do demontaży potrzebne są minimum 4 osoby.
II Dodatkowo wymagane jest:
Wizja lokalna możliwa na stacji w Jaśkowicach Legnickich przed demontażem.

Dokument nr: ZO/53/BRIK/2021

Składanie ofert:
5.1 Oferta musi zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kazimierz.drabczyk@wp.pl oraz k.drabczyk@imim.pl w terminie do dnia 12 października 2021 roku
do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
3.1 Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia( miejsce demontażu):
Stacja PKP PLK Jaśkowice Legnickie
Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia( miejsce składowania modułów):
Magazyn w Mysłowicach
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: do 7 dni od zamówienia lub podpisania umowy.

Wymagania:
3.2 Cena zaproponowana przez oferenta musi zawierać koszty dostawy modułów i wszystkich
elementów montażowych do magazynu w Mysłowicach ze Stacji PKP PLK w Jaśkowicach Legnickich.
Projekt Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym
zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania
Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wspólne przedsięwzięcie BRIK w ramach poddziałania 4.1.1 ,,Strategiczne programy badawcze dla gospodarki"
IMIM PAN - LIDER PROJEKTU
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
4.1 Oferta musi zostać przygotowana na wzorze formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
5.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.3 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
7. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 100
Punkty będą liczone według następującego wzoru:
Nr kryt. Wzór
1
Cena (koszt)
Liczba punktów C = ( C min / C bad )
gdzie:
- C min - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert złożonych
w postępowaniu ofertowym
- C bad - cena brutto podana w ofercie badanej
8.2 Zamawiający przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8.3 Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert częściowych ani zamiennych.
8.4 Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Kontakt:
8.1 Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela dr hab. inż. Kazimierz Drabczyk
pod numerem telefonu 33 817 42 49 oraz pod adresem e-mail: kazimierz.drabczyk@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.