Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
73z dziś
4993z ostatnich 7 dni
20825z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Realizacja transmisji online z wybranych wydarzeń

Przedmiot:

Realizacja transmisji online z wybranych wydarzeń

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
powiat: Warszawa
tel: (22) 827 92 21 fax: (22) 827 83 72
mszyszkowska@jhi.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (22) 827 92 21
Termin składania ofert: 2021-10-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W sprawie zamówienia, którego wartość nie przeinacza kwoty 130 000,00 zł netto
2. Nazwa zamówienia: realizacja transmisji online z wybranych wydarzeń Żydowskiego Instytutu
Historycznego
1) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
4. Projektowane postanowienia umowy: projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik
nr 2 do Zapytania ofertowego.

CPV: 64216000-3

Dokument nr: 7/DPKiK/2021

Składanie ofert:
ofertę należy złożyć do 8 października 2021r do godz. 10:00. Za dzień złożenia
oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
9. Miejsce i forma składania ofert: ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego, który
stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego i przesłać elektronicznie na adres e-mail:
mszyszkowska@jhi.pl

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia
zgodnie z harmonogramem zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
6. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: nie dotyczy,
2) doświadczenia: nie dotyczy,
3) dysponowania odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia: nie dotyczy,
4) dysponowania potencjałem technicznym: nie dotyczy,
5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy.
7. Kryteria oceny ofert: Cena -- 100 %.
1. O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty pozostające z Żydowskim Instytutem Historycznym
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności w wyborze Wykonawcy zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wzorem Formularza Ofertowego.
4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez
ponowne złożenie oferty zgodnie z wzorem Formularza ofertowego z adnotacją w ofercie
,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
5. Żydowski Instytut Historyczny przed upływem terminu składania ofert zastrzega sobie prawo
do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Żydowski Instytut Historyczny zastrzega sobie możliwość negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli
oferty,
w zakresie szczegółów wykonania zamówienia oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie
jej zmniejszenia. Ewentualne negocjacje w zakresie ceny Żydowski Instytut Historyczny przeprowadzi
ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.

Kontakt:
10. Osoba do kontaktu ze strony Żydowskiego Instytutu Historycznego: Magdalena Szyszkowska,
tel. 22 827 92 21 wew. 109, adres e-mail: mszyszkowska@jhi.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.