Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Usługa nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 22 56 18 001, tel. /22/ 56 18 305
inwestycje.ias.warszawa@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 56 18 001,
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł.
Do zapytania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty, zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest: ,,Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą ,,Modernizacja i rozbudowa sieci lokalnej LAN" w 3-ch lokalizacjach.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru w imieniu Inwestora realizacji inwestycji - modernizacji i rozbudowy sieci lokalnej LAN w 3 - ch następujących lokalizacjach:
1) Urząd Skarbowy w Legionowie, Ul. Józefa Piłsudskiego 43C, 05 - 120 Legionowo,
2) Urząd Skarbowy w Sochaczewie, Ul. Władysława Grabskiego 4, 96-500 Sochaczew,
3) Urząd Skarbowy w Siedlcach, Ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 45, 08-110 Siedlce.
3. Nadzór inwestorski może być sprawowany jedynie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności:
1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
i/lub
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych
oraz:
posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe tj.: minimum 5 lat praktyki zawodowej w nadzorowaniu robót w powyższym zakresie.
Szczegółowy przedmiot zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3).

Składanie ofert:
7. Prosimy o wypełnienie i podpisanie wzoru oferty (załącznik nr 1) oraz przekazanie go Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: inwestycje.ias.warszawa@mf.gov.pl
w terminie do dnia 12.10.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania: do dnia zakończenia robót budowlanych (przewidywany termin do dnia 10 grudnia 2021)

Wymagania:
4. Do oferty wykonawcy zobowiązani są załączyć wymagane dokumenty:
1) potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego zawodu;
3) oświadczenie o posiadaniu min 5 lat praktyki zawodowej w nadzorowaniu robót; w specjalnościach o których mowa w pkt 3.
Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Kryterium oceny ofert jest cena 100 %.
9. Zamawiający na każdym etapie prowadzonego postępowania, zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez wykonawcę stosownych referencji potwierdzających należyte i staranne wykonanie przedmiotu zamówienia na rzecz innych zamawiających.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz jego unieważnienia bez podawania przyczyn.
11. Oferta cenowa może podlegać dalszym negocjacjom z wykonawcami z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców.

Kontakt:
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Kazimierz Lusiński i Pan Mirosław Olszówka tel. /22/ 56 18 305

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.