Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Awaryjna wymiana poziomu zimnej wody

Przedmiot:

Awaryjna wymiana poziomu zimnej wody

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 7
02-479 WARSZAWA
powiat: Warszawa
tel. 608-326-061
wlochy.zgn@um.warszawa.pl
https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl/pn/zgnwlochy/demand/notice/public/40882/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: WARSZAWA
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 608-326-061
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji.
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Awaryjna wymiana poziomu zimnej wody wraz z pracami
towarzyszącymi w budynku użytkowym przy Ul. 1 Sierpnia 36a w Warszawie",
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z cenami jednostkowymi Wykonawcy,
znajdującymi się w Kosztorysie ofertowym, sporządzonym na podstawie zamieszczonego
Przedmiaru robót.

Dokument nr: PZ.2611.72.2021

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert: w dniu 11.10.2021 r. o godz. 09.30.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl/pn/zgnwlochy/demand/notice/public/40882/details

2. TERMIN SKŁADANIA ofert: 11.10.2021 r. do godz. 09.00

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji umowy.
Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Uwagi:
5. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Zwrot kosztów.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
VI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną, przy użyciu platformy zakupowej e-Zamawiający, bądź mailowo
na adres: wlochy.zgn@um.warszawa.pl.
2. Zamawiający zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
powinien posiadać konto w systemie Marketplanet OnePlace (oneplace.marketpalnet.pl).
Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy w w/w. systemie. Czas
weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch
dni roboczych.
3. Pytania do Przedmiotu Zamówienia należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod
adresem: http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod
wyżej wskazanym adresem, w zakładce ,, Regulacje i procedury procesu zakupowego".
Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań drogą mailową, na adres: wlochy.zgn@um.warszawa.pl.
Zamawiający nie wymaga podpisywania pytań kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Niezbędne wymagania techniczne, sprzętowe i aplikacyjne do przekazywania danych, składania
ofert i innych dokumentów, dotyczące systemu dostępne są na stronie:
http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl;
4.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 512 kb/s;
4.2 Komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ,
system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;
4.3 Zainstalowania dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4.4 Włączona obsługa JavaScript:
4.5 Zainstalowany program obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Format kodowania i oznaczania czasu:
5.1 Plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez Wykonawcę, jest widoczny w systemie jako
zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia w/w pliku dostępna jest dopiero
po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
5.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany według lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu -
zegarem Głównego Instytutu Miar.
6. Pozostałą korespondencję (tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz wszelkie
informacje) związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres
wlochy.zgn@um.warszawa.pl, w tytule wpisując numer postępowania, którego dotyczy, bądź za
pośrednictwem formularza pytań i odpowiedzi, dostępnego na platformie e-Zamawiający pod
numerem danego postępowania. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może
być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza systemowego lub Formularza
własnego jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
VIII. Termin związania oferta.
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
09.11.2021 r.

Kontakt:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawca mi:
1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
1.1 Pani Małgorzata Pilarska- Inspektor nadzoru robót sanitarnych, tel. 608-326-061
e-mail: mpilarska@um.warszawa.pl;
2. W zakresie dotyczącym dokumentacji postępowania:
2.1 Pani Agnieszka Joachimiak - Inspektor ds. Planowania i Utrzymania Zasobów, tel. 22 863-55-24

e-mail: ajoachimiak@um.warszawa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.