Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego - budowa placu zabaw

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego - budowa placu zabaw

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA RABKA-ZDRÓJ
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój
powiat: nowotarski
tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700
urzad@rabka.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Rabka-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 26-92-000, 1
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:

,,Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju".

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: IRG.271.317.2021

Składanie ofert:
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: do 12.10.2021 r., do godz. 11:00.

W siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, dziennik podawczy w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju.

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty faxem na numer: 18 26 77 700 lub drogą elektroniczną na adres urzad@rabka.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAP) lub za pośrednictwem poczty.

W tym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania. Oferta powinna być oznaczona napisem: ,,Oferta - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju".

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130.000 zł Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 złotych bez uwzględnienia podatku od towarów i usług nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY KONIECZNE DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (JEŚLI DOTYCZY):

Zamawiający nie stawia warunków.

VI. KRYTERIA STAWIANE WYKONAWCY ORAZ ICH WAGA*:

- cena 100%

OFERTA POWINNA SKŁADAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

Formularz ofertowy.
Kosztorys ofertowy.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który najlepiej spełni stawiane kryterium.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego i/lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.