Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu budowlanego rocznego

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu budowlanego rocznego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta TOMASZÓW MAZOWIECKI
ul. P.O.W. 10/16
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
tel. +48 447242311, tel. 44 7242311 wew. 622
ofertynieruchomosci@tomaszow-maz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: TOMASZÓW MAZOWIECKI
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 447242311,
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zleci wykonanie terminie do dnia 2 listopada 2021 roku włącznie przeglądu budowlanego rocznego w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa (wszystkie branże) dla budynku murowanego zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim przy Ul. Strzeleckiej nr 12 składającego się z dwóch części: jedna dwukondygnacyjna o pow. zabudowy 535 m2, druga jednokondygnacyjna o pow. zabudowy 52 m2, o łącznej pow. użytkowej 968,69 m2 i kubaturze 2860,80 m3, który wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i ciepłowniczą.
Zamówienie obejmuje :
1.przeprowadzenie rocznego przeglądu obiektu budowlanego,
2.przeprowadzenia sprawdzenia stanu technicznego i wykonanie przeglądów:
a) instalacji elektrycznej,
b) przewodów kominowych,
c) przeprowadzenie kontroli instalacji gazowej,
d) przeprowadzenie przeglądów instalacji przeciwpożarowej (w tym hydrantów),
e) wodno - kanalizacyjnej,
f) wentylacji grawitacyjnej,
g)odgromowej i teletechnicznej,
h) instalacji c.o.
3.dokonanie odpowiednich wpisów do książki obiektu budowlanego.

Dokument nr: WAN-N.6811.13.2021

Składanie ofert:
Pismo zawierające łączną cenę netto + stawkę VAT za całość wykonania wyżej opisanej usługi, termin wykonania usługi podany w dniach kalendarzowych oraz numer telefonu należy złożyć w zaklejonej kopercie w Urzędzie Miasta - Kancelaria ( parter ) z dopiskiem ,,Strzelecka " lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu - pisma na adres e-mail: ofertynieruchomosci@tomaszow-maz.pl w terminie do 13 października 2021 roku włącznie.

Wymagania:
Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednie protokoły wraz dokumentację zdjęciową, ksero posiadanych uprawnień i kwalifikacji osób dokonujących przeglądy oraz kopie zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Oferty nie spełniające powyższych kryteriów lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Przy wyłonieniu dostawcy usługi przyjęte zostaną następujące kryteria oceny oferty :
- cena - w 90% ( 1% - 1punkt), sposób liczenia: kwota najmniejsza do kwoty badanej oferty pomnożona przez 90,
- termin realizacji - w 10 % (1% - 1 punkt), sposób liczenia: termin najkrótszy do terminu badanej oferty pomnożony przez 10.
Z osobą, która zaoferuje najkorzystniejsze warunki zawarta zostanie umowa, której realizacja płatności nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Fakturę za wykonaną
usługę Wykonawca przedłoży niezwłocznie po otrzymaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy zobowiązuje się dokonać sprawdzenia poprawności wykonania usługi z umową, a w przypadku braku uwag sporządzić protokół odbioru. Termin ten nie wlicza się do terminu realizacji umowy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
Usunięcie wad i stwierdzenie zgodności pracy z umową potwierdzi Zamawiający i sporządzi protokół odbioru. Po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wad Zamawiający może odstąpić od umowy.
Zwycięzca zapytania cenowego zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy w terminie 7 dni od otrzymania informacji ( powiadomienie telefoniczne) o przygotowaniu umowy Nie podpisanie umowy w powyższym terminie spowoduje odstąpienie od jej zawarcia.
Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutkuje zapłatą kary przez Wykonawcę 50% wartości brutto przedmiotu umowy.
Za każdy dzień opóźnienia usunięcia wad przedmiotu umowy, liczonego od upływu czasu wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie podana na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakładce ,,zapytania cenowe na wykonanie prac geodezyjnych i wycen nieruchomości - informacja o zwycięzcach konkursu ofert".

Kontakt:
Wszelkich informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul P.O.W nr 10/16 , tel. 44 7242311 wew. 622.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.