Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa okładzin akustycznych na ścianach bocznych i szczytowych areny głównej oraz...

Przedmiot:

Naprawa okładzin akustycznych na ścianach bocznych i szczytowych areny głównej oraz drewnianych drabinek

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI m.st. WARSZAWY w DZIELNICY WOLA
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
powiat: Warszawa
tel./fax. 22 636 70 45
jpotega@osirwola.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 22 636 70
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola
zwraca się z zapytaniem dotyczącym możliwości
realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Naprawa okładzin akustycznych na ścianach
bocznych i szczytowych areny głównej oraz drewnianych drabinek na Hali sportowej Koło
ul. Obozowa 60". Znak sprawy: 47/ZC/OSIR/HO/2021 zgodnie z wymogami zawartymi
w niniejszym Zaproszeniu.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzonych elementów wygłuszenia areny głównej w ilości
nie mniejszej niż 80 metrów kwadratowych, a nie więcej niż 100 metrów kwadratowych oraz
brakujących elementów drewnianych drabinek sportowych zlokalizowanych przy ścianie hali w ilości
100 sztuk drabinek.
Zamawiający wymaga aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
a) dokonał wygrodzenia i zabezpieczenie obszaru objętego pracami,
b) zabezpieczył otwory wentylacyjne,
c) dokonał demontażu i ponownego montażu istniejących drabinek oraz innych elementów
wyposażenia. Dodatkowo zlikwidowanie przerw między górnymi szczebelkami dodatkową listwą
zabezpieczającą. Uzupełnieni brakujących szczebli w drabinkach drewnianych,
d) dokonał demontażu uszkodzonych okładzin wraz z konstrukcją stalowych elementów konstrukcji.
Naprawa uszkodzeń podłoża po demontażu. Naprawa uszkodzeń nad drzwiami i przy koszach.
Przygotowanie ścian do montażu profili i okładziny akustycznej. DOSTAWA i montaż systemowych
okładzin akustycznych o parametrach zgodnych z aktualnie zamontowanymi również pod względem
wizualnym. Dopasowanie i cięcie na wymiar. Montaż okładzin akustycznych w rejonie drzwi i
bocznych koszy. Wywóz i utylizacja odpadów z wełny mineralnej oraz innych odpadów. Termin
wykonania prac nie może zaburzać normalnego trybu funkcjonowania hali.
e) udzielił na przedmiot umowy 5 - letniej gwarancji.
f) wykonał na rzecz Zamawiającego przedmiot zamówienia w terminie: 21 dni od podpisania umowy.
(Z wyłączeniem dni: 20.10.2021, 24.10.2021 października roku, w którym odbędą się rozgrywki
koszykarskie. Treningi koszykarskie odbywają się na Hali w godz. 17:00 19:00 wtorek, środa oraz
18:00 - 20:00 w poniedziałek, czwartek, piątek). Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był
realizowany uwzględniając w/w terminy treningów i rozgrywek koszykarskich jakie odbywają się na
Hali sportowej Koło przy Ul. Obozowej 60 w Warszawie.

Dokument nr: ZPD.26.2.3.10.2021

Składanie ofert:
VII. Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11.10.2021 r. do godz. 10.00,
w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: OSiR Wola Ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: jpotega@osirwola.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest obiekt Zamawiającego :
hala sportowa ,,Koło" Ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa,
- termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. OSIR WOLA wymaga dokonania przez Wykonawcę przed złożeniem ofert, dokonania wizji
lokalnej celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Miejsce wizji lokalnej:
Hala Koło ul. Obozowa 60 w Warszawie (po uprzednim ustaleniu terminu z kierownictwem
obiektu) z kierownikiem obiektu - Panem Markiem Andrukiem kom. 510 206 048.
III. Warunki stawiane Wykonawcom:
a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu prac objętych przedmiotem
Zapytania i na warunkach w nim określonych.
b) Wykonawca jest zobowiązany poświęcić czynnościom związanym z wykonywaniem usług taką
ilość czasu i wysiłku, która umożliwi mu prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykonuje usługi w miejscu i czasie dowolnie przez siebie obranym, po uprzedniej
konsultacji ze Zamawiającym w tym zakresie, mającej na celu koordynację i zapewnienie
odpowiedniej realizacji usług w danym okresie zgodnie z ich charakterem i celem.
c) Wykonawca oświadcza że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie
niższą niż 50.000 zł.
d) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością
zawodową.
e) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich
sprawach prowadzonych w ramach zlecenia osobiście lub na piśmie.
V. Kryteria oceny ofert:
Czynnikiem decydującym o wyborze oferty będzie cena brutto - 100 %
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena musi
być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego. Zmiana może
nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej
zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób, w jaki dokonano
upublicznienia Zapytania.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonemu przez Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe
zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania
ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, nie więcej niż trzech,
którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do
negocjacji może być skierowane także jedynie do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty która:
a) zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów dotyczących
przedmiotu zamówienia, z tym że Zamawiający może uwzględnić ofertę, w której zaoferowany
przedmiot zamówienia charakteryzuje się parametrami wyższymi niż określone w Zapytaniu
ofertowym,
b) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Zapytaniu.
W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub
zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może, w
uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie
wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, do czasu
zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do unieważnienia postępowania bez
wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje
warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Kontakt:
VI. Osoba uprawniona do kontaktu w ramach poszczególnych obiektów:
o Hala ,,Koło" ul. Obozowa 60, Warszawa - Marek Andruk, e-mail: mandruk@osirwola.pl
510 206 048, tel. 22 877 38 99,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.