Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
14z dziś
4934z ostatnich 7 dni
20766z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi kominiarskie

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługi kominiarskie

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Elblągu
Aleja Tysiąclecia 11
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel.+48 55 232 57 25
marzena.pletraczenko@wody.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48 55 232 57 25
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Zlewni w Elblągu
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
zadania pt.: Usługi kominiarskie dla Zarządu Zlewni w Elblągu na lata
2021-2023.
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Usługi czyszczenia pieców i kominów oraz usługi kominiarskie
wynikające z przepisów, przeglądy i konserwacje w zakresie kominów
i szybów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym
przez Zarząd Zlewni w Elblągu.

Dokument nr: GD.ROZ.2811.229.2021.ZZ.2

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia
13.10.2021r. do godz. 10.00 za pośrednictwem platformy zakupowej
https://przetargi.wody.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: Cena 100 %
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń: Wykonawca powinien posiadać co najmniej
kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego (jeżeli wymagana).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia: nie wymagane
9. Opis sposobu obliczenia ceny: Zgodnie z formularzem ofertowym
(Załącznik nr 2) Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto za całość
zamówienia w złotych (PLN) oraz stawkę podatku VAT za okres
realizacji od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023.
Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie
przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Do zsumowanej wartości netto należy dodać wartość podatku VAT.
Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004r., o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 poz.
685,694,802 z późn. zm.)
Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto
całości zamówienia.
10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: Wypełniony poprawnie
formularz ofertowy.
11. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie przewiduje się
13. Termin związania ofertą: 30 dni
14. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: ofertę
należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
jako plik w formacie danych określonych i wydanych na podstawie odrębnych
przepisów (format pdf).Formularz ofertowy (załącznik nr 2) zamówienia.
Wykonawca może dokumenty podpisać własnoręcznie. Nie wymaga się
podpisów elektronicznych ani kwalifikowanych. Formularz ofertowy należy
przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej
https://przetargi.wody.gov.pl .

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
Marzena Pietraczenko,
marzena.pletraczenko@wody.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.