Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Pawłowice
ul. Orla 11
43-254 Krzyżowice
powiat: pszczyński
Tel. (+48) 32 210 2880 Fax (+48) 32 210 2882
wodociagi@pawlowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Krzyżowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (+48) 32 210 28
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
[Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania
ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych]
1. Zwracamy się z prośba o złożenie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot
zamówienia:
WODOCIĄGI PAWŁOWICE
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę indywidualnych przyłączy kanalizacji
sanitarnej przy Ul. Gruntowej i Borowej w Pielgrzymowicach (39 szt.).
a) Zadanie nr 1 - Ul. Gruntowa 1 (dz. nr 1150/27)
b) Zadanie nr 2 - Ul. Gruntowa 2 (dz. nr 1389/27)
c) Zadanie nr 6 - Ul. Gruntowa 5A (dz. nr 1145/117)
d) Zadanie nr 7 - Ul. Gruntowa 5B (dz. nr 1144/117)
e) Zadanie nr 8 - Ul. Gruntowa 5D (dz. nr 1592/117)
f) Zadanie nr 10 - Ul. Gruntowa 7 (dz. nr 1286/117)
g) Zadanie nr 11 - Ul. Gruntowa 8 (dz. nr 116/25)
h) Zadanie nr 12 - Ul. Gruntowa 8b (dz. nr 1385/13)
i) Zadanie nr 13 - Ul. Gruntowa 8c (dz. nr 1386/13)
j) Zadanie nr 14 - Ul. Gruntowa 10 (dz. nr 1387/13)
k) Zadanie nr 15 - Ul. Gruntowa 13 (dz. nr 1254/34)
l) Zadanie nr 17 - Ul. Borowa 1A (dz. nr 1427/14)
m) Zadanie nr 18 - Ul. Borowa 16 (dz. nr 1448/33)
n) Zadanie nr 21 - Ul. Borowa 12 (dz. nr 1124/62)
o) Zadanie nr 22 - Ul. Borowa 14 (dz. nr 1223/46)
p) Zadanie nr 23 - Ul. Borowa 14A (dz. nr 465/46)
q) Zadanie nr 24 - Ul. Borowa 14B (dz. nr 1443/46)
r) Zadanie nr 25 - Ul. Borowa 18 (dz. nr 1249/46)
s) Zadanie nr 27 - Ul. Borowa 24 (dz. nr 1368/113)
t) Zadanie nr 28 - Ul. Borowa 24A (dz. nr 1370/96)
u) Zadanie nr 29 - Ul. Borowa 24B (dz. nr 1371/96)
v) Zadanie nr 30 - Ul. Borowa 24C (dz. nr 1369/96)
w) Zadanie nr 31 - Ul. Borowa 24D (dz. nr 1420/113)
x) Zadanie nr 32 - Ul. Borowa 13 (dz. nr 1384/114)
y) Zadanie nr 33 - Ul. Borowa 11 (dz. nr 1425/114)
z) Zadanie nr 34 - Ul. Borowa HA (dz. nr 1381/114)
aa) Zadanie nr 35 - Ul. Borowa bud. Gosp. (dz. nr 1424/114)
bb) Zadanie nr 36 - Ul. Borowa 15 (dz. nr 1295/114)
cc) Zadanie nr 37 - Ul. Borowa 4 (dz. nr 1343/112)
dd) Zadanie nr 38 - Ul. Borowa 4A (dz. nr 1447/113)
ee) Zadanie nr 39 - Ul. Borowa 6 (dz. nr 1404/97)
ff) Zadanie nr 40 - Ul. Borowa 6A (dz. nr 1231/112)
gg) Zadanie nr 41 - Ul. Borowa 6C (dz. nr 1233/112)
hh) Zadanie nr 43 - Ul. Borowa 8 (dz. nr 1221/94)
ii) Zadanie nr 45 - Ul. Borowa 8B (dz. nr 1408/94)
jj) Zadanie nr 46 - Ul. Borowa 8C (dz. nr 1408/94)
kk) Zadanie nr 47 - Ul. Borowa bud. Gosp. (dz. nr 1341/97)
II) Zadanie nr 48 - Ul. Borowa 2 (dz. nr 1412/94)
mm) Zadanie nr 49 - Ul. Piotra Skargi 1 (dz. nr 229/12)
Do niniejszego zapytania dołączono zeskanowane z projektów mapy oraz profile
poszczególnych przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Dokument nr: WP.DEil.2623.26.2021

Składanie ofert:
f) Ofertę należy złożyć poprzez platformę elektroniczną dla zamówień
Wodociągów Pawłowice https://e-zp.wodociagi.pawlowice.pl do dnia
12.10.2021r. godz. : 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówień: 15.12.2021 r.

Wymagania:
Wynagrodzenie za niniejszy przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym, za
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączonym projektem, ewentualna
przebudowa instalacji wewnętrznej w budynku nie wchodzi w zakres zapytania. Za nie
wykonane przyłącze, wynagrodzenie nie przysługuje.
a) Załączone rysunki stanowią integralną część przedmiotu zamówienia.
b) W ofercie należy również uwzględnić koszty geodezji powykonawczej.
2. Sposób przygotowania ofert:
a) Oferta musi zostać przygotowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
b) Wykonawca przygotuje ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
c) W przypadku zapytań i odpowiedzi do niniejszego zapytania Wykonawca musi je
uwzględnić w wycenie przedmiotu zamówienia.
d) Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty koszt wszelkich robót,
a w szczególności: przygotowawczych, odtworzeniowych oraz porządkowych,
ewentualnego usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi, zagospodarowania placu
budowy, utrzymania zaplecza placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna,
telefon), odtworzenia dróg i chodników, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia
gruntu, pełnej obsługi geodezyjnej, oznakowania pionowego na czas prowadzenia
robót, wykonania wszelkich robót towarzyszących oraz robót dodatkowych
związanych z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy jak również wykonania
wszelkich badań niezbędnych do dokonania odbioru technicznego robót
budowlanych, a także koszty doprowadzenia placu budowy do należytego stanu,
itp.
e) Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na wybraną ilość zadań. Zamawiający
dopuszcza możliwość zawarcia umowy na każde zadanie osobno.
Instrukcja dla Wykonawców dot. Systemu e-Zamówienia Publiczne
Wodociągów Pawłowice dostępna jest pod adresem:
https://pomoc.e-zp.finn.pl
6. O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę
telefonicznie.
7. Kryterium oceny ofert:
- Cena: 100 %
- Inne: brak
8. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: wg załączonego wzoru umowy.
9. Termin składania ofert:
10. Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną
zamieszczone w danym postępowaniu na platformie e-ZP.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.