Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5023z ostatnich 7 dni
19656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sanitariatów

Przedmiot:

Remont sanitariatów

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY NOWA RUDA
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
powiat: kłodzki
tel: (+48-74) 872 0900 tel: (+48-74) 872 0901 fax: (+48-74) 872 5083, 74 872 09 45
sekretariat@gmina.nowaruda.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nowa Ruda
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (+48-74) 872 09
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:
Remont sanitariatów w budynku Sali wiejskiej w Krajanowie 41a (zapytanie dotyczy
wyłącznie robocizny materiały dostarczy zamawiający.)
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót opracowanym wraz z kosztorysem
inwestorskim.

Dokument nr: AMB.032.35.2021.C

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.10.2021 r. , o godz. 9;10 w siedzibie
Zamawiającego.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.10.2021 r., do godz. 9;00 w siedzibie
Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda,
ul. Niepodległości 4) lub wysyłając na adres
mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
13 grudnia 2021 r.

Wymagania:
3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej; NIE
4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
1) cena - 60 %
2) gwarancja - 40 %
wartość minimalna 36 miesięcy - 0%
wartość 42 miesięcy - 10%
wartość 48 miesięcy - 20%
wartość 54 miesięcy - 30%
wartość maksymalna 60 miesięcy- 40%
Razem -100 %
5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1
2) podpisany przedmiar robót
1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot
zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
1. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie
wymagane warunki.
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na zadanie
pn. ,, Remont sanitariatów w budynku Sali wiejskiej w Krajanowie 41a (zapytanie dotyczy
wyłącznie robocizny, materiały dostarczy zamawiający.) bezpośrednio w siedzibie
Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl
Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być
sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz
składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty
składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym
edycję (np. pdf)
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie
brana pod uwagę, a dodatkowo - oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy
zwrócona bez otwierania.

Kontakt:
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są :
Krzysztof Niebora - 74 872 09 45

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.