Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie drewnianej altany edukacyjnej

Przedmiot:

Wykonanie drewnianej altany edukacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni
ul. Tatrzańska 40
81-313 Gdynia
powiat: Gdynia
58 620 66 64
sekretariat@sp26gdynia.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 620 66 64
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia
publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest
bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2019r. z poźn.zm.)
Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, zaprasza do złożenia ofert cenowych
na realizację zadania, którego przedmiotem jest :
,, Wykonanie drewnianej altany edukacyjnej w terenie leśnym przyległym do Szkoły
Podstawowej nr 26 w Gdyni".
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego wykonanie drewnianej altany edukacyjnej o powierzchni
do 20m2 w terenie leśnym przyległym do szkoły.
Zakres zamówienia :
- altana wolnostojąca, prostokątna o wymiarach do 20 m2,
- wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego z podłogą, bez ścian zewnętrznych,
- dłuższe ściany konstrukcji zabezpieczone balustradą drewnianą na wysokość 90cm
od podłogi altany,
-dach dwuspadowy, podbity deską sosnową lub świerkową, pokryty blachodachówką,
- wysokość słupów nośnych do 2,50 m,
-słupy nośne 12cm x 12 cm,
- wysokość do kaletnicy maksymalnie do 3,50m,
-rynny wg rozwiązań systemowych,
- drewno dwukrotnie zaimpregnowane,
- altana zamontowana na stopniach fundamentowych i zakotwiona na stałe do gruntu,
-przygotowanie gruntu pod kotwienie,
- transport,
- montaż altany.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 13.10.2021r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia zapraszamy do złożenia
oferty osobiście w sekretariacie szkoły przy Ul. Tatrzańskiej 40 lub na e-mail
sekretariat@sp26gdynia.pl do dnia 12.10.2021r. do godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia :
1. Altanę wraz z niezbędnymi robotami należy wykonać w terminie do 20.12.2021r.

Wymagania:
2. Zamawiający nie przygotowuje terenu pod montaż.
3. Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zajścia okoliczności, których
strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności w skutek
wystąpienia siły wyższej.
IV. Warunki udziału w postępowaniu :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki :
a) posiadają kompetencje lub uprawienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
przedmiotowego zamówienia,
d) posiadają konto bankowe zgłoszone do działalności gospodarczej widniejące na tzw.
,,białej liście podatników VAT"
V. Kryteria wyboru oferty :
Cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę zamówienia.
W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
VI. Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty - Załącznik nr 1.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta w miejscu określonym przez Zamawiającego- musi być opatrzona podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z formularzem oferty.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
Oferta winna być złożona w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami w jednej,
nieprzejrzystej, zabezpieczonej w sposób trwały oraz opieczętowaną pieczątką firmową w
kopercie oznaczonej następująco :
Szkoła Podstawowa nr 26
im. Żołnierzy Armii Krajowej
81-313 Gdynia
ul. Tatrzańska 40
,,Oferta na wykonanie drewnianej altany edukacyjnej w terenie leśnym przyległym do
Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni"
VIII. Gwarancja :
Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.
IX. Warunki płatności :
Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu
zamówienia.
X. Informacje dodatkowe
Zamawiający może w dowolnej chwili odwołać lub zmienić treść Zaproszenia do składania
ofert bez podania przyczyny.
XI. Termin związania ofertą :
30 dni
XII. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktu :
w/w sprawie jest Pani Violetta Radosz-Szeliga kierownik administracyjno - gospodarczy.
Telefon do sekretariatu szkoły : 58 620 66 64

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.